Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zapisy na zajęcia - semestr letni
data publikacji: 31/08/2020, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

 

SESJA POPRAWKOWA

 

         Wszyscy studenci, którzy w semestrze letnim 2019/2020 nie zdołali zaliczyć przedmiotu mają możliwość jego realizacji w sesji poprawkowej w dniach od 01 - 14.09.2020. Zaliczenie zajęć odbędzie się drogą on-line. W tym celu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariatem SWFiS celem potwierdzenia chęci udziału w zajęciach.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji poprawkowej:

1. Student musi zarejestrować się na platformę Moodle według wcześniej przypisanego kodu grupy SW-S1-1/2-WF.POWT

2. W ciągi 2 tygodni zrealizować dwa działy KURSU ON-LINE SPORT THEORY, czyli zaliczyć pozytywnie JEDEN QUIZ DZIENNIE

3. Zaliczenie quizów równa się ocenie dostatecznej.

 

List do Studentów uczęszczających na zajęcia z Wychowania  Fizycznego

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-19 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przygotowało dla Was trzy różne kursy internetowe na e-Platformie UEK (e-uczelnia.uek.krakow.pl) pod wspólną nazwą WF online

1.       Sportowe wyzwania tygodnia (Weekly Challenge)

2.       Treningi ogólnorozwojowe i prozdrowotne (Workouts)

3.       Teoria sportu i rekreacji (Sport Theory)

Wiemy, że nie zastąpią one naszych cotygodniowych zajęć, mamy jednak nadzieję, że pomogą w dobrej kondycji przetrwać ten trudny czas. Udział w tak zorganizowanych zajęciach jest także obowiązkowy. Aby spełnić zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa musimy bowiem odnotować Waszą aktywność. Stąd każdy z Was w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca br. powinien:

1.       wybrać co najmniej jeden z w.w. kursów (kierując się ich opisem)

2.       zapisać się do wybranego kursu nazwą swojej grupy wychowania fizycznego  (do sprawdzenia w USOS!)

3.       i uczestniczyć w proponowanych aktywnościach pod kierunkiem poszczególnych trenerów

Licząc na szybki powrót do sal WF, pozdrawiamy.

Zespół  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Aktualny Regulamin zaliczenia przedmiotu z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2019/20
data publikacji: 14/04/2020, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 Regulamin zaliczenia z wychowania fizycznego obejmujący zajęcia stacjonarne i online w semestrze letnim 2019/2020

1.         W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS CoV-2 dopuszcza się realizację zajęć z Wychowania fizycznego w semestrze letnim 2019/2020, realizowanego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w semestrze, równocześnie stacjonarnie – w uczelnianych obiektach sportowych i zdalnie –z wykorzystaniem kursów internetowych WF online.

2.         Zajęcia zdalne odbywają się na uczelnianej e-Platformie pod adresem e-uczelnia.uek.krakow.pl w kategorii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Aby w nich uczestniczyć, należy zarejestrować się w przynajmniej jednym z trzech dostępnych kursów o nazwie WF online i wziąć w nim aktywny udział w oparciu o zaproponowane materiały i ćwiczenia.

3.         Zaliczenie przedmiotu Wychowanie fizyczne wymaga uzyskania punktów zarówno z zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych. Ocena końcowa będzie zależeć od liczby punktów uzyskanych podczas obu form zajęć.

4.         Za każdą obecność na zajęciach stacjonarnych Student otrzymuje 10 punktów. Do oceny wliczają się zajęcia od 24 lutego do 11 marca 2020 r. oraz te, które będą miały miejsce po odwołaniu zajęć zdalnych przez Rektora UEK.

5.         Za pozytywne ukończenie jednego z wybranych przez siebie kursów WF online  student otrzymuje 10 punktów. Ukończenie kursu WF online oznacza systematyczny w nim udział, tj. odnotowana zostanie pełna aktywność, czyli realizacja wszystkich przewidzianych programem zadań minus jedno (np. przy 5 aktywnościach – 4 wystarczą do jego zaliczenia).

6.         W przypadku pełnej aktywności w dwóch kursach WF online – Student otrzymuje 20 punktów. W innych przypadkach punkty nie sumują się – nie ma możliwości doliczenia do oceny końcowej z WF aktywności w ramach WF online w postaci niepełnego udziału w jednym, dwóch czy trzech kursach.

7.         Zgodnie z uzyskaną punktacją zależną od liczby zajęć w semestrze w formie stacjonarnej i zdalnej Student otrzymuje:

§   ocenę 5.0 osiągając 100–90% wszystkich punktów

§   ocenę 4.5 osiągając 90–80% wszystkich punktów

§   ocenę 4.0 osiągając 80–70% wszystkich punktów

§   ocenę 3.5 osiągając 70–65% wszystkich punktów

§   ocenę 3.0 osiągając 65–55 % wszystkich punktów

8.         Ocenę celującą (bardzo dobry plus) otrzyma student, realizujący przedmiot na specjalizacjach sportowych według następujących warunków:

           reprezentowania Uczelni w rozgrywkach AMM i AMP

           wykazania się wysoką formą treningową i wykonania ćwiczeń fizycznych przeznaczonych dla zaawansowanych wskazanych przez prowadzącego daną specjalizację.

           zaliczenia przynajmniej jednego kursu WF online

9.         Studenci ubiegający się o przepisanie oceny powinni jak najszybciej złożyć odpowiednie podania drogą mailową na adres: swfis@uek.krakow.pl, zgodnie ze wzorem podania zamieszczonym na stronie internetowej SWFiS w zakładce Informacja dla studentów przepisujących ocenę.

10.      Studenci zwolnieni z wychowania fizycznego na podstawie stosownego dokumentu wystawionego przez Komisję Lekarską,j realizują zajęcia online w formie kursu WF online. Teoria sportu i rekreacji.

11.      Zważywszy na nadzwyczajną sytuację spowodowaną pandemią Covid-19 inne , nieujęte regulaminem przypadki będą rozpatrywane przez kierownictwo SWFiS w trybie indywidualnym.

Propozycja zajęć z wychowania fizycznego dla studentów I roku w sem letnim 2019/2020
data publikacji: 31/03/2020, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ZAPISY NA ZAJĘCIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

   Wszyscy studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych i jednolitych magisterskich zapisują się na zajęcia z wychowania fizycznego obowiązkowo w systemie USOS

    

      STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

W RAMACH REALIZOWANIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PROPONUJE RÓŻNE MOŻLIWOŚCI TRENINGU AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ: 

 1. Zajęcia o charakterze ogólnym (WF.OGÓL-K, WF.OGÓL-M) - zespołowe gry sportowe lub indywidualne dyscypliny na poziomie podstawowym lub preferencje danej grupy.
 2. Zajęcia z konkretnej dyscypliny – siatkówka (WF.SIAT-K, WF.SIAT-M) , koszykówka (WF.KOSZ-M), piłka nożna (WF.PNOŻ), Futsal (WF.FUTS-M), tenis stołowy (WF.TENS), badminton (WF.BADM), tenis ziemny (WF.TENZ) na poziomie podstawowym lub  średnio zaawansowanym.
 3. Zajęcia fitnessowe : step (WF.STEP) i aerobik (WF.AERO) zajęcia choreograficzne przy muzyce o charakterze wytrzymałościowym  oraz  część wzmacniająca z wykorzystaniem różnych przyborów.
 4. Pilates (WF.PILA) - zestaw ćwiczeń angażujących zarówno mięśnie powierzchowne jak i głębokie mające na celu wzmacnianie, rozluźnianie. Praca nad  koordynacją oraz równowagą całego ciała przy właściwej technice oddychania.                                     
 5. Zgrabna sylwetka (WF.ZGSL) - zajęcia o charakterze wzmacniającym modelujące całe ciało.                                   
 6. Fitness (WF.FITN) - zajęcia o charakterze mentalnym, prozdrowotnym i relaksacyjnym (Pilates, zdrowy kręgosłup, stretching, rolowanie powięzi).
 7. Zajęcia kulturystyczne (WF.SIŁO) - zajęcia o charakterze siłowym i wytrzymałościowym.
 8. Zajęcia na pływalni (WF.PŁYW) - nauka i doskonalenie pływania.
 9. Zajęcia terenowe - Nordic walking  (WF.NORW).
 10. Wycieczki na rowerze (WF.ROWE).
 11. Specjalizacja danej dyscypliny sportowej np. Siatkówka (SP.SIAT-K, SP.SIAT-M), Piłka ręczna (SP.RECZ-K, SP.RECZ-M), KOSZYKÓWKA (SP.KOSZ-K, SP.KOSZ-M), Piłka nożna (SP.PNOŻ), Futsal (SP.FUTS-K, SP.FUTS-M), Badminton (SP.BADM), Tenis ziemny (SP.TENZ), Tenis stołowy (SP.TENS), Pływanie (SP.PŁYW), Kulturystyka (SP.KULT), Lekka atletyka (SP.LEKK), Rowery (SP.ROWE), Narciarstwo i snowboard (SP.NART), Frisbee (SP.FRIS). SPECJALIZACJE - to zajęcia dla osób, które trenowały lub trenują  wybraną dyscyplinę (profesjonalistów) lub mających osiągnięcia w szkole średniej (amatorów). Zapisy na specjalizacje odbywają się u trenerów prowadzących zajęcia.

Specjalizacje Sekcje AZS UEK

 

Prowadzący

BADMINTON

mgr Artur Pagacz

TRÓJBÓJ SIŁOWY i EROMETR WIOŚLARSKI

 

mgr Andrzej Kozubowski

   

FUTSAL Kobiet

mgr Daniel Bukalski

FUTSAL Mężczyzn

mgr Daniel Bukalski


 KOSZYKÓWKA Kobiet

mgr Ewa Eljasz-Radzikowksa

KOSZYKÓWKA Mężczyzn

mgr Jolanta Ciepichał

LEKKA ATLETYKA

mgr Sylwia Dudek

NARTY I SNWBOARD

mgr Jerzy Drej

PIŁKA NOŻNA Mężczyzn

mgr Daniel Bukalski

PIŁKA RĘCZNA Kobiet

mgr Mariusz Sumara

PIŁKA RĘCZNA Mężczyzn

mgr Mariusz Sumara

PŁYWANIE

mgr Sławomir Żuk

ROWERY GÓRSKIE

dr Ryszard Staroń

SIATKÓWKA Kobiet

mgr Jerzy Drej

 

SIATKÓWKA Mężczyzn

 

 dr Ryszard Staroń

TENIS STOŁOWY

mgr Artur Pagacz

TENIS ZIEMNY

mgr Leszek Walankiewicz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
data publikacji: 31/08/2020, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik mgr Artur Pagacz

pok. nr 1, tel. 293 5602

Z- ca kierownika ds. dydaktycznych mgr Jolanta Ciepichał

pok. nr 3, tel. 293 5635

Sekretariat:

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 

Specjalista mgr inż. Katarzyna Pułczyńska

e-mail: swfis@uek.krakow.pl

pok. nr 2, tel. 293 5070, 293 5435, fax 293 5070

 

Referent  mgr Daniel Bukalski

pok.nr.6, tel. 293 5672


STARSI WYKŁADOWCY:

mgr Jolanta Ciepichał ,  pok. 3, tel. 293 5635

mgr Jerzy Drej ,  pok. 5, tel.  293 5638

mgr Ewa Eljasz-Radzikowska, URLOP ZDROWOTNY do 30 czerwca 2021r.

mgr Marek Grzybowski , pok. 5 tel. 293 5637

mgr Artur Pagacz ,  pok. 1, tel. 293 5602

dr Ryszard Staroń,   pok. 5, tel. 293 5637

mgr Mariusz Sumara ,  pok. 5, tel. 293 5637

mgr Leszek Walankiewicz,   pok. 5, tel. 293 5638

 INSTRUKTORZY:

mgr Sylwia Dudek pok. 4, tel. 293 5636

mgr Sławomir Żuk, pok. 4, tel. 293 5636

mgr Andrzej Kozubowskipok. 5, tel. 293 5637


 

Ratownicy :

mgr Bartłomiej Musiał,  tel. 293 5671

mgr Mariusz Potaczek, tel. 293 5671

mgr Sławomir Żuk,  tel. 293 5671


 Recepcja basenu :

Joanna Mularczyk   tel. 293 5673 

Wojciech Sobczyk   tel.293 5673

Łukasz Strzelecki   tel. 293 5673


Obsługa hali:

Piotr Guzik,  tel. 293 5631                                          

Portiernia Pawilonu Sportowego :  tel. 293 5632

Szatnia Pawilonu Sportowego :   tel. 293 5633

 

   


Linki