Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM 2020/21
data publikacji: 23/08/2021, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 

SPOSOBU REALIZOWANIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SESJI POPRAWKOWEJ W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

1. Studenci zainteresowani możliwością obrobienia zajęć z WF oraz nadrobieniem brakujących punktów z kursów WF Online proszeni są o kontakt mailowy z nauczycielem prowadzącym w celu ustalenia warunków zaliczenia.

2. Studenci, którzy nie uczestniczyli w obowiązkowych częściach WF ONLINE nie mogą ubiegać się o uzyskanie zaliczenia w sesji poprawkowej semestru letniego.

 

 


R
REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ Z WF Z SYSTEMIE HYBRYDOWYM
data publikacji: 25/09/2020, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


ZAJĘCIA SPORTOWE PROWADZONE w SPECJALIZACJACH SEKCJI KU AZS UEK
data publikacji: 24/08/2021, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Specjalizacje Sekcje AZS UEK

 Prowadzący

BADMINTON

mgr Bartłomiej Musiał

TRÓJBÓJ SIŁOWY i EROMETR WIOŚLARSKI

 

mgr Andrzej Kozubowski

FUTSAL Kobiet

 Krzysztof Kusia

FUTSAL Mężczyzn

 Krzysztof Kusia

KOSZYKÓWKA Kobiet

mgr Jolanta Ciepichał

KOSZYKÓWKA Mężczyzn

mgr Jolanta Ciepichał

LEKKA ATLETYKA

mgr Sylwia Dudek

NARTY I SNWBOARD

mgr Jerzy Drej

PIŁKA NOŻNA Mężczyzn

mgr Daniel Bukalski

PIŁKA RĘCZNA Kobiet

mgr Mariusz Sumara

PIŁKA RĘCZNA Mężczyzn

mgr Mariusz Sumara

PŁYWANIE

mgr Sławomir Żuk

ROWERY GÓRSKIE

mgr Sławomir Żuk

SIATKÓWKA Kobiet

mgr Jerzy Drej

 SIATKÓWKA Mężczyzn

 Paweł Samborski

TENIS STOŁOWY

mgr Artur Pagacz

TENIS ZIEMNY

mgr Leszek Walankiewicz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK
data publikacji: 22/07/2021, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik mgr Artur Pagacz

pok. nr 1 tel. 12 293 5602

Z- ca kierownika ds.dydaktycznych mgr Jolanta Ciepichał

pok. nr 3 tel. 12 293 5636

Sekretariat WF czynny codziennie w godzinach: od 7.00 do 15.00 

Specjalista mgr inż. Katarzyna Pułczyńska

e-mail: swfis@uek.krakow.pl

pok. nr 2 tel. fax 12 293 5070, 12 293 5435


STARSI WYKŁADOWCY:

mgr Jolanta Ciepichał  pok. 3 tel. 293 5636

mgr Jerzy Drej  pok. 5 tel.  12 293 5638

mgr Artur Pagacz pok. 1 tel. 293 5602

dr Ryszard Staroń pok. 5 tel. 293 5637

mgr Mariusz Sumara  pok. 5 tel. 293 5637

mgr Leszek Walankiewicz pok.5 tel. 293 5638

 

 WYKŁADOWCY:

 mgr Andrzej Kozubowski pok.5 tel. 2935638


INSTRUKTORZY:

mgr Sylwia Dudek pok. 4 tel. 12 293 5636

mgr Sławomir Żuk, pok. 4 tel. 12 293 5637

Ratownicy :

mgr Bartłomiej Musiał  tel. 12 293 5671

mgr Mariusz Potaczek tel. 12 293 5671

mgr Sławomir Żuk  tel. 12 293 5671


 Recepcja basenu UEK :

Joanna Mularczyk   tel. 12 293 5673 

Wojciech Sobczyk   tel.12 293 5673

Łukasz Strzelecki   tel. 12 293 5673


Obsługa hali sportowej UEK:

Piotr Guzik  tel. 12 293 5631                                          

Portiernia Pawilonu Sportowego: tel.12 293 5632

Szatnia Pawilonu Sportowego: tel.12 293 5633


Linki