certyfikat ECB

A A A drukuj

Europejski Certyfikat Bankowca

Na mocy umowy zawartej ze Związkiem Banków Polskich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskał uprawnienia ZBP do organizacji egzaminów na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca The European Foundation Certificate in Banking 3E (ECB EFCB 3E).

Z chwilą przyznania ww. uprawnień studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskali możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych z obszaru bankowości i finansów na terenie macierzystej Uczelni.

Organizacją egzaminów zajmuje się Katedra Bankowości na Wydziale Finansów i Prawa.
Na najbliższy egzamin zapraszamy 14 czerwca 2019 roku, o godzinie 16:30.