Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 2 października 2019 r.  (środa)

godzina 8.30 – Inauguracyjna Msza Święta w kościele Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18

godzina 10.00 – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 (Pawilon Sportowo-Dydaktyczny UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27)

 

2.   Zarządzenie Rektora UEK w Krakowie:

- w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat

- w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych

 

3.  Terminy i wysokość opłat za studia – termin wpłaty czesnego za 1-szy semestr upływa 1 października 2019 r. a numer indywidualnego rachunku można znaleźć w systemie USOSweb Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

4.   Informacje zamieszczone przez poszczególne Wydziały (kierunki):

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych kierunki: ekonomia, europeistyka, doradztwo inwestycyjno-gospodarcze, inżynieria organizacji i zarządzania, logistyka międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe,

Wydział Finansów i Prawa – kierunki: finanse i rachunkowość, prawo,

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej – kierunki: administracja, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, studia miejskie,

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem – kierunki: innowacyjność produktu, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Wydział Zarządzania – kierunki: analityka gospodarcza, innowacje w biznesie, informatyka stosowana, marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, rachunkowość i controlling, turystyka i rekreacja, zarządzanie.

 

5.  Harmonogram zajęć - numer grupy do której jesteś przypisany należy sprawdzić w systemie USOSweb :

 – studenci studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich po 23 września br.,

 – studenci II stopnia studiów stacjonarnych po 30 września br.,

– studenci niestacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich po 30 września br.,

 – studenci II stopnia studiów niestacjonarnych po 10 października br.

 

6.    Rozpoczęcie zajęć:

studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

1.10.2019 r.(wtorek)

studia stacjonarne drugiego stopnia

7.10.2019 r. (poniedziałek)

studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Z wyjątkiem kierunku „prawo”, gdzie zajęcia rozpoczną się 11.10 2019 r.

4.10.2019 r. (piątek)

studia niestacjonarne drugiego stopnia

18.10.2019 r. (piątek)

 

7. Organizacja roku akademickiego 2019/2020

 

 

Studia  pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

stacjonarne i niestacjonarne

 

 

 

Semestr zimowy

 

Semestr

 

  1.10.2019   23.02.2020

 

Przerwa świąteczna

 

23.12.2019     6.01.2020

 

Sesja egzaminacyjna

 

 3.02.2020   16.02.2020

 

Przerwa semestralna

 

17.02.2020 –   23.02.2020

 

Sesja poprawkowa

 

24.02.2020      8.03.2020

 

 

 

 

 

Semestr letni

 

Semestr

 

24.02.2020    14.09.2020

 

Przerwa świąteczna

 

 9.04.2020       14.04.2020

 

Sesja egzaminacyjna

 

15.06.2020      30.06.2020

 

Sesja poprawkowa


1.09.2020        14.09.2020

 

8.   Obowiązkowe spotkania i szkolenia – dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020

30 września 2019 r. (poniedziałek)

 

1. godz. 9.00 – dla studentów studiów stacjonarnych  rozpoczynających naukę na kierunkach:

 • Administracja,
 • Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze,
 • Ekonomia,
 • Europeistyka,
 • Gospodarka i administracja publiczna,
 • Inżynieria organizacji i zarządzania,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (w języku polskim i angielskim),
 • Stosunki międzynarodowe,
 
2. godz.11.00    dla studentów studiów stacjonarnych  rozpoczynających naukę na kierunkach:
 
 • Analityka gospodarcza,
 • Finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim),
 • Informatyka stosowana,
 • Innowacje w biznesie,
 • Innowacyjność produktu,
 • Marketing i komunikacja rynkowa,
 • Modern Business Management,
 • Prawo,
 • Rachunkowość i controlling,
 • Towaroznawstwo,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po raz drugi zgłosił swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Woj. Małopolskiego. W tym roku również prosimy Państwa o wsparcie tej wspaniałej inicjatywy.

Projekt “Aktywny Student” to darmowe zajęcia sportowe dla szerokiego grona osób - studentów, pracowników oraz miłośników naszej Uczelni. W ubiegłym roku pomysł bezpłatnych zajęć sportowych poparło 3532 osób. Dzięki temu projekt środowiska akademickiego UEK zajął pierwsze miejsce w Krakowie. Pierwsza edycja Aktywnego Studenta przyniosła 220 godzin zajęć tanecznych i fitness (m.in. Dancehall, Pilates, Zumba, Joga, Zdrowy kręgosłup), 100 godzin treningów motorycznych (funkcjonalny, mobility, stretching), 70 wizyt fizjoterapeutycznych i ortopedycznych. Pozyskane środki umożliwiły także organizację turniejów dla uczniów szkół średnich oraz zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.

W tym roku członkowie AZS UEK również proszą o wsparcie pracowników naszej Uczelni aby kolejna edycja Aktywnego Studenta mogła być zrealizowana w przyszłym roku. Dodatkowe środki pozwolą nie tylko na realizację a także na profesjonalne przygotowanie i start w Akademickich Mistrzostwach Polski jeszcze większej grupy sportowców. 

Głosowanie na zadania w Budżecie Obywatelskim Woj. Małopolskiego potrwa do 30 września. 

Głos można oddać przez Internet pod adresem: https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie 

Kod zadania: KRK 14 

Powiat zamieszkania: Miasto Kraków


Celem studiów podyplomowych „Bankowość i finanse cyfrowe” prowadzonych przez Katedrę Bankowości przy udziale specjalistów z sektora finansowego, jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w bankach komercyjnych i spółdzielczych, spółkach z sektora FinTech i instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego. Dwusemestralne studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nowych trendów i procesów zachodzących na rynku finansowym i bankowym pod wpływem zmian technologicznych i cyfryzacji. Zajęcia odbywają się w soboty (zazwyczaj dwie w miesiącu), a studia kończą się egzaminem końcowym (brak pracy dyplomowej). Planowana inauguracja studiów – 26 października br.

Więcej informacji:

http://fip.uek.krakow.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-studia-podyplomowe-bankowosc-i-finanse-cyfrowe/

Santander Universidades zaprasza do aplikowania do kolejnego  już projektu stypendialnego. Kandydaci mogą aplikować do programu na stronie internetowej  do 30 września 2019 r.

 

W ramach programu Digital Skills 100 osób z Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Portugalii, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju oraz Wielkiej Brytanii, otrzyma  Stypendium Santander IE - Digital DNA.

 

Szkolenia prowadzone on-line będą w języku angielskim i hiszpańskim przez profesorów IE School of Human Sciences and Technology, jednej ze szkół hiszpańskiego IE University. Program jest przeznaczony dla studentów ostatnich 2 lat studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwentów, którzy otrzymali dyplom nie wcześniej niż w 2014 roku.

 

Stypendyści wezmą udział w dwóch pięciotygodniowych kursach Hiops (High Impact Online Programs). Pierwszy z nich, Nowe Technologie w Innowacji, ma na celu wskazanie ścieżki rozwoju technologicznego z punktu widzenia firm oraz tego, jak firmy wykorzystują technologie do tworzenia przewagi konkurencyjnej.

 

Drugi kurs, Data Science i Wizualizacja w Biznesie, to przede wszystkim zajęcia praktyczne w ramach rozwoju kompetencji pracy z danymi i ich wizualizacji oraz wykorzystania data science w rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Ponadto, 30 stypendystów weźmie udział w procesie rekrutacji na praktyki zawodowe w międzynarodowej siedzibie banku Santander w Hiszpanii.

 

Dodatkowo, tysiąc finalistów programu Santander IE - Digital DNA, którzy ostatecznie nie zakwalifikują się do programu, a chcieliby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości, będzie mogło wziąć udział w programie szkoleniowym MOOC "Intelligence Tools for Digital Age" prowadzonym przez IE University. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat, który będzie dodatkowym atutem podczas ubiegania się o prace.

 

Santander stawia na Edukację

Santander to jedyny bank europejski uwzględniony w rankingu "Change the World 2018" magazynu Fortune.

Dzięki swojemu zaangażowaniu w szkolnictwo wyższe za pośrednictwem Santander Universidades, bank został uznany za firmę najsilniej inwestującą w Edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500), a wkład w Edukację stał się jednym z jego znaków rozpoznawczych, o czym może świadczyć 1.200 umów partnerskich zawartych z uniwersytetami i instytucjami w ponad 20 krajach, 1.700 mln EUR przeznaczonych na inicjatywy akademickie od roku 2002 i ponad 73.000 stypendiów przyznanych studentom w 2018 r., a wszystko to z myślą o pomaganiu klientom w codziennych sukcesach oraz wspieraniu lokalnych społeczności.

 

Fundación IE

Fundación IE (Fundación Instituto de Empresas) to organizacja non-profit, której celem jest zwiększanie wpływu na społeczeństwo poprzez wykorzystanie środków własnych Fundacji oraz współpracę ze strategicznymi partnerami. Od ponad dwudziestu lat promuje swoje wartości: przedsiębiorczość, różnorodność, włączenie społeczne i innowację, kładąc przy tym szczególny nacisk na nauki humanistyczne, jako kluczowy aspekt wykształcenia wyższego. 

 

IE University

IE University oferuje możliwość nauki opartej na technologii liderom, którzy chcą zmieniać świat dzięki innowacji, globalnej wizji, przedsiębiorczej mentalności i skupieniu na naukach humanistycznych. Na IE University wykłada ponad 500 profesorów, którzy aktualnie prowadzą zajęcia dla studentów z 131 krajów w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich oraz szkoleń dla menedżerów. IE University ukończyło ponad 60.000 absolwentów w 165 krajach.

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres santanderuniversidades@santander.pl

 

 

Już 10 października odbędzie się kolejna edycja Targów Pracy UEK. Jednym z punktów programu Targów są szkolenia i warsztaty prowadzone przez ekspertów. Tematy wybieraliśmy specjalnie z myślą o Was - tak, abyście zdobyli jak najwięcej wartościowej wiedzy. Wybierz warsztat dla siebie:

 • Business English - ABB
 • How to Survive an Assessment Day at Wayfair - Wayfair
 • Zmieniaj z nami świat finansów - o tym jak mieć wpływ na międzynarodowy biznes - Euroclear Bank
 •  Komunikacja w procesie rekrutacji - State Street Bank
 • CV szyte na miarę - Motorola Solutions
 • Umiejętność szybkiego czytania kluczem do sukcesu zawodowego - HedgeServ
 • Erasmus+ Space - jak znaleźć praktykę marzeń - panel dyskusyjny z udziałem europejskich pracodawców
 • Personal Branding – buduj swoją markę osobistą już na studiach! - Accenture Operations

 

Zapisz się już dziś!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i bądź na bieżąco :)

 

Chcesz zobaczyć jak wygląda organizacja jednego z największych wydarzeń na UEK? Zostań naszym Wolontariuszem i już 10 października 2019 twórz z nami Jesienne Targi Pracy!


Jakie role na Ciebie czekają?

 

 • Niezastąpiony opiekun firmy,
 • Wszechwiedzący witający,
 • Chodząca reklama Targów Pracy,
 • Nieustraszony IT Support.

 

Wolontariat będzie obejmował pracę w godzinach:

 

 • tura I -> 08:00 - 12:30
 • tura II -> 12:30 - 16:30.

 

Wspierając nas jako wolontariusz:

 

 • zdobędziesz doświadczenie w organizacji i realizacji projektów,
 • nawiążesz kontakt z pracodawcami,
 • otrzymasz zaświadczenie o wolontariacie,
 • zdobędziesz punkty niezbędne do uczestnictwa w programach zagranicznych.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

 • zaangażowanie w realizację powierzanych zadań,
 • dokładność i terminowość,
 • samodzielność i zdecydowanie w działaniu,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV do 30.09.2019 na adres ack@uek.krakow.pl w temacie wiadomości wpisując "Wolontariat ACK". W treści wiadomości prosimy o podanie swojej dyspozycyjności (wybór tury).

 


Pozdrawiamy,
Zespół Akademickiego Centrum Kariery

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Buła - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK został zaproszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego do członkostwa w Małopolskiej Radzie Gospodarczej.

 

Małopolska Rada Gospodarcza - to ciało eksperckie dla Zarządu Województwa Małopolskiego. Dyrektor KSB UEK Prof. P. Buła został członkiem gremium opiniodawczo-doradczego z obszaru gospodarki, którego głównym zadaniem jest łączenie wiedzy oraz doświadczenia środowisk gospodarczych i naukowych.

Z wielką satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy po raz kolejny zakwalifikowani do udziału w projekcie pozakonkursowym pn. "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywa ma charakter wdrożeniowy i współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym w szczególności tutoringu. W naszej Uczelni projekt będzie dotyczył 14 nauczycieli akademickich, którzy obejmą opieką indywidualną blisko 100 studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie do 160 000 złotych. Zajęcia poprzedzone zostaną stażem dydaktycznym w Wielkiej Brytanii, Danii lub Holandii, podczas którego nasi wykładowcy będą mogli skonfrontować swą wiedzę na temat tutoringu z praktykami z zagranicznych uniwersytetów. W rezultacie podjętych przez nas działań, Uczelnia pozyska na ten cel łącznie prawie ćwierć miliona złotych, a 34 nauczycieli akademickich podniesie swoje kompetencje dydaktyczne i nawiąże kontakty międzynarodowe. 

Dokumentację projektową przygotował Zespół ds. ścieżek indywidualnych w składzie: dr Jakub Kwaśny (osoba wskazana do kontaktu z MNiSW), dr Agnieszka Żur oraz dr Łukasz Danel przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dra hab. Jerzego Kornasia. Pomoc administracyjna: mgr inż. Katarzyna Szczeklik Wierzbicka z Zespołu Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia.

Już 12 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”. Kierownik projektu prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jego uczestnicy będą mogli zapoznać się z diagnozą sytuacji na polskich uczelniach ekonomicznych oraz stojących przed nimi wyzwań w związku z koniecznością dostosowania się do zmian wynikających z przyjęcia tzw. Konstytucji dla Nauki. Swoją premierę będzie wtedy także miała monografia poświęcona tej problematyce.

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, który także wygłosi przemówienie podczas konferencji.

 

Wśród mówców znajdą się także rektorzy uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Marek Rocki, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Grono prelegentów wzbogacą także tacy uznani akademicy jak prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa),  prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Z kolei sesje tematyczne poprowadzą przedstawiciele uczelni ekonomicznych, którzy odpowiadali za wdrożenia w obszarach: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów, ustroju oraz zarządzania.

 

Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:
– rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych;
– przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
– uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
– dziekanów wydziałów ekonomii/zarządzania/gospodarki przestrzennej/nauk o polityce i administracji uczelni krakowskich;
– kanclerzy i kwestorów uczelni krakowskich.

Więcej informacji na temat konferencji oraz jej program znajdą Państwo na stronie internetowej projektu w zakładce Konferencja.

 

Wszystkich zainteresowanych  udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 6 września 2019 r.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Katedra Makroekonomii oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych serdecznie zapraszają na 2. edycję międzynarodowej konferencji naukowej

 

„Workshop on Macroeconomic Research”,

 

która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań. „Workshop on Macroeconomic Research 2019” stanowi kontynuację konferencji zorganizowanej w 2018 r.

W tegorocznej edycji przewidziane są dwa godzinne wykłady wybitnych specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego (wykłady zaproszonych ekspertów), a także kilkanaście półgodzinnych referatów, zgłaszanych przez pozostałych uczestników.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip