Muzeum UEK

A A A drukuj

Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego

w Krakowie

Muzeum gromadzi i udostępnia pamiątki związane z historią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dotyczące jej działalności, wybitnych pracowników, absolwentów oraz ważnych wydarzeń w jej murach. Opracowuje zgromadzone eksponaty i na bieżąco zabiega o pozyskiwanie kolejnych obiektów, a najcenniejsze i najciekawsze muzealia prezentuje zwiedzającym na stałej ekspozycji.

Wystawa stała mieści się w zabytkowym gmachu z końca XIX wieku. Budynek ten, wzniesiony w stylu późnego historyzmu, zaprojektowany został przez dwóch wybitnych krakowskich architektów: Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego, jako siedziba Schroniska Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego "dla chłopców opuszczonych lub złego prowadzenia się". Po zlikwidowaniu Fundacji w 1952 roku trafił w ręce Wyższej Szkoły Ekonomicznej (noszącej od 2008 roku nazwę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).