mzzpn

A A A drukuj

Władze

Zarząd
Międzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki 

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Machaczka - Przewodniczący Zarządu

dr Jolanta Juza - Wiceprzewodnicząca Zarządu 

Prof. UEK dr hab. Adam Figiel - Wiceprzewodniczący Zarządu 

dr Halina Smutek - Sekretarz 

dr  Małgorzata Kosała- Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 

Dr Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Prof. dr hab. Piotr Buła - Wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej

Dr Tomasz Rojek - Sekretarz