Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Stowarzyszenie absolwentów
data publikacji: 19/02/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

Władze  Stowarzyszenia  Absolwentów  Uniwersytetu  Ekonomicznego   w  Krakowie na  kadencję   2017-2021 

 Zarząd

 
dr  Jolanta  Juza        
dr  Marzena Piszczek            
prof. UEK dr hab. Maria Płonka  
prof. UEK  dr hab. Robert Włodarczyk
dr Piotr  Hadrian          
mgr Halina Wojtal-Lubińska   
prof. UEK dr hab. Piotr Buła     
dr Magdalena  Dołhasz       
dr Małgorzata  Kosała        
dr Krzysztof  Machaczka       
dr hab. Barbara  Siuta-Tokarska 
 Prezes
 I-szy Wiceprezes
 Wiceprezes
 Wiceprezes
 Skarbnik
 Sekretarz
 Członek
 Członek
 Członek
 Członek
 Członek
 
Komisja Rewizyjna

 
dr Halina  Smutek 
mgr  Elżbieta  Braś   
mgr Bernadetta Mojecka
Przewodnicząca
Z-ca Przewod. 
Sekretarz

Skład Sądu  Koleżeńskiego

 
prof. UEK  dr hab. Jarosław Kaczmarek     
dr Małgorzata Machaczka 
dr Tomasz   Rojek
Przewodniczący
Członek
Członek

 

 Strona internetowa Stowarzyszenia Absolwentów

Linki