Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu
data publikacji: 19/06/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

 

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych  to pierwsza w Polsce jednostka wspólna dwóch uczelni publicznych

Z dniem 1 października 2016 roku został uruchomiony Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych jako jednostka wspólna - UEK i PPWSZ, pionierskie rozwiązanie w polskim szkolnictwie wyższym. Jego utworzenie wynikało z:

- potrzeby zintensyfikowania dotychczasowej współpracy określonej porozumieniem pomiędzy UEK i PPWSZ zawartym w dniu 12 kwietnia 2007 roku, konieczności i potrzeby podejmowania działań interdyscyplinarnych oraz komplementarnych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym współpracy z lokalnym biznesem i współpracy transgranicznej, zgodnie ze współczesnymi wymaganiami kształcenia, rozwoju naukowego;i uczenia się przez całe życie,

- chęci kontynuowania tradycji kształcenia akademickiego w Nowym Targu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu zapoczątkowanej powstaniem ZOD Nowy Targ w roku 1971, który został zlikwidowany z dniem 1 września 2016 roku,

- potrzeby ułatwienia dostępu młodzieży Podhala do podejmowania studiów ekonomicznych oraz mieszkańcom Podhala doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie ekonomii poprzez dostęp do różnych form studiów, szkoleń i kształcenia ustawicznego zawodowego, komplementarnego i interdyscyplinarnego oraz uznania za zasadną i korzystną konsolidację potencjału dydaktycznego i badawczego UEK i PPWSZ w dziedzinie nauk ekonomicznych dla potrzeb rozwoju regionu Podhala, w tym kształcenia dla potrzeb rynku pracy oraz działalności badawczo-innowacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Władze UEK i PPWSZ z dniem 1 października 2016 roku na mocy porozumienia z dnia 15 lipca 2016 roku utworzyły jednostkę wspólną, zgodnie z art. 31a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U 2012 poz. 572 z późn. zm.).

Porozumienie pomiędzy uczelniami zostało poprzedzone półrocznymi negocjacjami oraz wydaniem stosownych opinii przez Senaty obu uczelni. Decyzja o utworzenia PONE była poprzedzona konsultacjami w obu uczelniach partnerskich, komisjach senackich, wśród władz samorządowych oraz studentów ZOD Nowy Targ. Porozumienie to stworzyło warunki do rozwoju i dalszej działalności UEK w Nowym Targu po rozwiązaniu ZOD Nowy Targ z dniem 1 września2016 roku. Studenci rekrutowani przez UEK w Krakowie mają możliwość dalszego studiowania, w znacznie lepszych warunkach lokalowych niż do tej pory. PPWSZ w Nowym Targu dysponuje nowoczesnym kampusem zlokalizowanym przy ul. Kokoszków 71 w Nowym Targu.

Jednostka wspólna funkcjonuje od 1 października 2016 roku zgodnie z zawartym porozumiem z dnia 15 lipca 2016 roku, zawartym przez JM Rektora UEK Prof. nadzw. UEK, dr hab. inż. A. Chochóła oraz JM Rektora PPWSZ prof. nadzw. PPWSZ, dr. hab. n. med. Iwona Grysa.

Rozpoczęcie działalności dydaktycznej nastąpi z dniem 1 października 2017 roku, natomiast pierwsza rekrutacja będzie odbywała się od roku akademickiego 2017/2018 po uzyskaniu przez PONE uprawnień do prowadzenia kierunku, wymaganych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od października 2017 PONE uruchomi studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość.

Kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość obejmuje dwie specjalności:
rachunkowość i doradztwo podatkowe" oraz finanse i ekonomia biznesu".

Zajęcia będą prowadzone w siedzibie PPWSZ w Nowym Targu i zakończą się wspólnym dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

                                                                           Więcej informacji - patrz menu po prawej "Warto zobaczyć"

Linki