Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kontakt
data publikacji: 04/07/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
u
l. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200 
REGON: 000001519
NIP: 675 000 63 46
RACHUNKI BANKOWE
Ogólny rachunek bankowy: 09 2490 0005 0000 4530 8510 4422

Rachunek dotyczący wpłat za konferencje: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221
Wpłaty studenckie prosimy realizować przez system TransCollect.
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Wydział Zarządzania
Krakowska Szkoła Biznesu UEK
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Dział Nauczania
Dział Nauki
Dział Transferu Wiedzy
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
Dział Współpracy Międzynarodowej
Biuro Programów Zagranicznych 
Sekcja Promocji 
Kancelaria Rektora
Kwestura i Kasa
Szukaj pracownika

 

Linki