Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Akty prawne
data publikacji: 01/10/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Do zadań Kancelarii Rektora należą: koordynacja działań formalno-prawnych i organi-zacyjnych związanych z funkcjonowaniem Uczelni, prowadzenie spraw wynikających ze współpracy władz Uczelni z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, inicjowanie i koordynacja współpracy z praktyką gospodarczą, towarzystwami naukowymi oraz instytucjami samorządu lokalnego w sprawach związanych z działalnością Uczelni, koordynacja uroczystości i spotkań z udziałem władz Uczelni.

Zarządzenia 

Uchwały

Statut

Regulamin organizacyjny 

Regulamin pracy

Regulamin studiów

Regulamin zarządzania dobrami własności intelektualnej i przemysłowej UEK 
Oświadczenie

Linki