Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Edukacja
data publikacji: 27/03/2010, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia. Prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). Są to zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

Dla osób chcących wzmocnić swoją pozycję w biznesie i administracji, bądź zainteresowanych karierą naukową prowadzone są w naszej Uczelni studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Z myślą o potrzebach osób zajmujących stanowiska kierownicze, chcących  w sposób niestandardowy rozwiązywać problemy w swojej firmie i zarządzać nią w sposób nowoczesny prowadzimy studia Master of Business Administration (MBA). Oferta skierowana jest zarówno do menedżerów pracujących w firmach krajowych, jak i zagranicznych.

Dynamiczny rozwój sektora publicznego w Polsce wymaga kształcenia służb publicznych, których wiedza oraz umiejętności praktyczne zapewnią nową jakość funkcjonowania tego sektora. Szansę na to mogą stworzyć studia Master of Public Administration (MPA).  Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej - zarówno w kraju jak i za granicą.

Linki