Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Badania i rozwój
data publikacji: 07/09/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

       Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie należy do największych uczelni ekonomicznych w Polsce i jest placówką naukowo-badawczą o uznanej renomie w kraju i za granicą. Działalność naukowa Uczelni prowadzona jest w 58 katedrach, tworzących 4 wydziały: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - 23 katedry, Finansów - 12 katedr, Towaroznawstwa - 9 katedr oraz Zarządzania - 14 katedr. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni to sprawdzona i renomowana kadra teoretyków i praktyków ceniona w Polsce i za granicą. Samodzielną kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu tworzy 62 profesorów tytularnych i 94 osoby ze stopniem doktora habilitowanego oraz 9 profesorów wizytujących.

       Działalność naukowa Uczelni obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, mieszczący się w trzech dyscyplinach naukowych: ekonomii, naukach o zarządzaniu i towaroznawstwie. Wyrazem aktywności naukowej pracowników Uczelni są uzyskane stopnie naukowe, a także wyróżnienia i nagrody za prace naukowo-badawcze. Efektem prac autorskich są publikacje naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. Znaczny udział w konferencjach i sympozjach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, owocuje licznymi referatami oraz nawiązywaniem współpracy z uczelniami zagranicznymi. Pracownicy są także autorami opracowań na rzecz praktyki gospodarczej oraz autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników i książek.

Linki