Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Pracownicy
data publikacji: 16/05/2008, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, oferując możliwość osiągania kolejnych szczebli, zarówno w karierze naukowej jak i zawodowej. Odbywa się to m.in. przez udział w konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a także w szkoleniach i kursach.

Wszystkim zatrudnionym proponowane jest korzystny grupowy Pracowniczy Program Emerytalny, który jest jedną z atrakcyjnych form bezpiecznego inwestowania w przyszłość. W celu optymalnego zaspokojenia potrzeb pracowników możliwe jest też dodatkowe ubezpieczenie w ramach bardzo korzystnego grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

Na terenie uczelni istnieje kompleks sportowy z krytym basenem, udostępniany pracownikom bezpłatnie. Prowadzona jest też szeroka akcja socjalna, począwszy od klasycznych pozycji z funduszu socjalnego, po wyjazdy na pikniki, na narty, czy zawody sportowe.

Linki