Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Jubileusz 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
data publikacji: 08/11/2011, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


 

Jubileusz 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

 

W dniach 8 i 9 listopada 2011 r. na naszej uczelni odbywały się uroczyste obchody Jubileuszu 90. rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

 

 

Honorowy patronat nad Jubileuszem objęli: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

 


 

Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie – jedno z pierwszych stowarzyszeń ekonomistów w niepodległej Polsce – powstało 1 marca 1921 r. Jego założycielami byli wybitni przedstawiciele świata nauki i praktyki gospodarczej, którzy pragnęli aktywnie uczestniczyć w ekonomicznej odbudowie państwa. W skład pierwszych władz Towarzystwa wchodzili m.in.: baron Jan Götz-Okocimski, Jan Kanty Fedorowicz (Prezydent Miasta Krakowa) oraz prof. Stanisław Estreicher (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego). Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie działało nieprzerwanie przez 18 lat, od 1921 r. do wybuchu II wojny światowej. Wkrótce po jej zakończeniu, jesienią 1945 r., krakowscy ekonomiści zgromadzili się w lokalu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, aby wznowić działalność przedwojennego Towarzystwa. Na spotkaniu tym zwyciężyła jednak zrodzona jeszcze w okresie międzywojennym koncepcja utworzenia ogólnopolskiej społecznej organizacji ekonomistów. W efekcie w 1945 r. zwołany został w Łodzi Zjazd Założycielski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na którym powołano – w miejsce dotychczas istniejących regionalnych stowarzyszeń ekonomistów – organizację ogólnokrajową z oddziałami zlokalizowanymi w większych miastach akademickich. Taki Oddział powstał również w Krakowie wiosną 1946 r.

 

W ramach obchodów Jubileuszu na naszej uczelni 8 listopada br. odbyło się uroczyste posiedzenie władz krajowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, natomiast 9 listopada br. przypadły centralne uroczystości Jubileuszowe połączone z debatą naukową nt. „Wielki kryzys jako bilans otwarcia XXI wieku. Próba holistycznej interpretacji” z udziałem wybitnych naukowców i przedstawicieli gospodarki.

 

W ramach jubileuszowej debaty naukowej tezy do dyskusji zaprezentowali:

prof. dr hab. Antoni Kukliński (Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Uniwersytet Warszawski) – Kryzys Wspólnoty Atlantyckiej XXI wieku,
prof. dr hab. Jan Woroniecki (były ambasador Polski przy OECD w Paryżu) – U źródeł kryzysu. Szansa czy zagrożenie dla kapitalizmu?,

prof. dr hab. Zdzisław Sadowski (Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Warszawski) – Wielki kryzys a drogi ewolucji systemu rynkowego,

 

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski,


dr Andrzej Kassenberg (Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju) – Wyzwania i możliwości dla rozwoju gospodarki z punktu widzenia globalnych problemów ekologicznych,

prof. dr hab. Stanisław Owsiak (członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Społeczny wymiar kryzysu. Lekcja dla przyszłości.

Debatę prowadził dr Artur Pollok – prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie i zarazem adiunkt w Katedrze Ekonomii naszej uczelni.

 

Jubileuszowi towarzyszy wystawa pt. „Przed dzielnymi świat stoi otworem” w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał 8 listopada Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Roman Niestrój.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Linki