Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Informacje dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od roku akademickiego 2019/2020
data publikacji: 23/09/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 2 października 2019 r.  (środa)

godzina 8.30 – Inauguracyjna Msza Święta w kościele Karmelitów Bosych, ul. Rakowicka 18

godzina 10.00 – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 (Pawilon Sportowo-Dydaktyczny UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27)

 

2.   Zarządzenie Rektora UEK w Krakowie:

- w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat

- w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych

 

3.  Terminy i wysokość opłat za studia – termin wpłaty czesnego za 1-szy semestr upływa 1 października 2019 r. a numer indywidualnego rachunku można znaleźć w systemie USOSweb Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

4.   Informacje zamieszczone przez poszczególne Wydziały (kierunki):

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych kierunki: ekonomia, europeistyka, doradztwo inwestycyjno-gospodarcze, inżynieria organizacji i zarządzania, logistyka międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe,

Wydział Finansów i Prawa – kierunki: finanse i rachunkowość, prawo,

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej – kierunki: administracja, gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, studia miejskie,

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem – kierunki: innowacyjność produktu, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Wydział Zarządzania – kierunki: analityka gospodarcza, innowacje w biznesie, informatyka stosowana, marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, rachunkowość i controlling, turystyka i rekreacja, zarządzanie.

 

5.  Harmonogram zajęć - numer grupy do której jesteś przypisany należy sprawdzić w systemie USOSweb :

 – studenci studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich po 23 września br.,

 – studenci II stopnia studiów stacjonarnych po 30 września br.,

– studenci niestacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich po 30 września br.,

 – studenci II stopnia studiów niestacjonarnych po 10 października br.

 

6.    Rozpoczęcie zajęć:

studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

1.10.2019 r.(wtorek)

studia stacjonarne drugiego stopnia

7.10.2019 r. (poniedziałek)

studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Z wyjątkiem kierunku „prawo”, gdzie zajęcia rozpoczną się 11.10 2019 r.

4.10.2019 r. (piątek)

studia niestacjonarne drugiego stopnia

18.10.2019 r. (piątek)

 

7. Organizacja roku akademickiego 2019/2020

 

 

Studia  pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

stacjonarne i niestacjonarne

 

 

 

Semestr zimowy

 

Semestr

 

  1.10.2019   23.02.2020

 

Przerwa świąteczna

 

23.12.2019     6.01.2020

 

Sesja egzaminacyjna

 

 3.02.2020   16.02.2020

 

Przerwa semestralna

 

17.02.2020 –   23.02.2020

 

Sesja poprawkowa

 

24.02.2020      8.03.2020

 

 

 

 

 

Semestr letni

 

Semestr

 

24.02.2020    14.09.2020

 

Przerwa świąteczna

 

 9.04.2020       14.04.2020

 

Sesja egzaminacyjna

 

15.06.2020      30.06.2020

 

Sesja poprawkowa


1.09.2020        14.09.2020

 

8.   Obowiązkowe spotkania i szkolenia – dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020

30 września 2019 r. (poniedziałek)

 

1. godz. 9.00 – dla studentów studiów stacjonarnych  rozpoczynających naukę na kierunkach:

 • Administracja,
 • Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze,
 • Ekonomia,
 • Europeistyka,
 • Gospodarka i administracja publiczna,
 • Inżynieria organizacji i zarządzania,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (w języku polskim i angielskim),
 • Stosunki międzynarodowe,
 
2. godz.11.00    dla studentów studiów stacjonarnych  rozpoczynających naukę na kierunkach:
 
 • Analityka gospodarcza,
 • Finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim),
 • Informatyka stosowana,
 • Innowacje w biznesie,
 • Innowacyjność produktu,
 • Marketing i komunikacja rynkowa,
 • Modern Business Management,
 • Prawo,
 • Rachunkowość i controlling,
 • Towaroznawstwo,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Linki