Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Doktoranci z niepełnosprawnością
data publikacji: 26/01/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktoranci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mają takie same prawa do świadczeń, form pomocy, udzielanego wsparcia jak studenci I oraz II stopnia studiów.

Wsparcie, potrzebne informacje można uzyskać zgłaszając się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy. Na arenie międzyuczelnianej współpracując z Biurami ds. ON AGH, PK, UJ, UPJPII i UP na mocy zawartego Porozumienia z dn. 27 października 2010r. Biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań w zakresie:

  • likwidowania barier architektonicznych,
  • zakupu specjalistycznego sprzętu,
  • zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów.

Pawilon D, pokój 20

  • pon., wt., czw. - 10:00-14:00
  • środa - dzień wewnętrzny
  • piątek - 12:00-16:00
  • sobota - 9:00-13:00 (wybrane soboty)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. (012) 293-51-20 lub (012) 293-51-19
e- mail: bon@uek.krakow.pl

http://bon.uek.krakow.pl 

3 października 2016 r. weszło w życie Zarządzenie JM Rektora UEK, prof. UEK dr hab. Andrzeja Chochóła, w sprawie wsparcia edukacyjnego udzielanego studentom i doktorantom niepełnosprawnym przez UEK. Zarządzenie to reguluje i systematyzuje sposób udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym studiującym na naszej uczelni. Jest bardzo ważnym dokumentem uzupełniającym zapisy zawarte w Regulaminie studiów wyższych w UEK a dotyczące wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych.

Treść zarządzenia       załącznik1      załącznik 2

Linki