Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kontakt
data publikacji: 18/10/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dział Nauczania

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (Budynek Główny, pok. 106-108, 210A)
studiainfo@uek.krakow.pl, tel. 293 51 55, fax.: 293 51 45

Samorząd Doktorantów

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Budynek Główny, pokój 309
tel.: 293 75 80
samdok@uek.krakow.pl
www.facebook.com/sduekrk

Linki