Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

"Laur europejski” dla studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK-ACCA
data publikacji: 01/04/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK-ACCA” prowadzony przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymał Laur europejski przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie przyznawane jest kierunkom studiów charakteryzujących się wzorowym umiędzynarodowieniem i współpracą z zagranicą.

 

Studia podyplomowe „Rachunkowość finansowa UEK-ACCA” prowadzone są we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) od października 2016 r., Ukończenie studiów umożliwia słuchaczom połączenie dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego z kwalifikacją ACCA. Na mocy uzyskanej akredytacji i podpisanego porozumienia, absolwenci studiów (po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych) uzyskują prawo do zwolnienia ze wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals.

 

Więcej informacji o studiach „Rachunkowość finansowa UEK-ACCA”: http://acca.uek.krakow.pl/

Linki