Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Dr Krzysztof Kil i mgr Łukasz Leja laureatami Konkursu GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
data publikacji: 01/04/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

18 marca 2019 r. podczas konferencji zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Statystyki Polskiej pt. „230 lat statystyki publicznej w Polsce” zostali ogłoszeni laureaci „Konkursu pod patronatem Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki” obronione w roku akademickim 2017/2018.

II Nagrodę w kategorii prac doktorskich Sąd Konkursowy przyznał dr. Krzysztofowi Kilowi, pracownikowi Katedry Bankowości UEK, za pracę pt. Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, napisaną pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Ewy Miklaszewskiej oraz dra Marcina Idzika na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

III Nagroda w kategorii prac magisterskich została natomiast przyznana mgr. Łukaszowi Leja, absolwentowi kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Prawa, za pracę pt. Asymetryczna β na rynku nieruchomości - rola czynników egzogenicznych w kształtowaniu anomalii niskiej zmienności funduszy REIT, napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Snarskiej.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu są dostępne pod adresem:

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/wydarzenia/konkursy/

Serdecznie gratulujemy Laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Linki