Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Podpisanie Karty Różnorodności przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
data publikacji: 30/05/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 22 maja 2019 roku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do podpisania Karty Różnorodności. Symboliczny podpis na Karcie został złożony przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy.

Karta Różnorodności to, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów i otoczenie społeczne w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. SprawiedliwościKomisji Europejskiej, dzięki czemu ma możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk organizacji z wszystkich krajów, w których działają karty Różnorodności.

 

 

 

Linki