Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Programy naukowe
data publikacji: 22/09/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Niezwykle istotną kwestią dla Uczelni jest udział jej pracowników w realizacji różnorodnych programów naukowych. Uczestnictwo pracowników UEK w tej formie działalności naukowej pozwala uzyskać poszczególnym wydziałom dodatkowe punkty w parametrycznej ocenie jednostki naukowej i wpływa na możliwość uzyskania wyższej kategorii naukowej. Oznacza ona m.in. otrzymywanie wyższych środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe prowadzone na wydziałach uczelni. Najszerszą ofertę programową, adresowaną zarówno do pracowników mających wybitne osiągnięcia naukowe jak i tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę naukową, mają Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

.

Linki