Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Badania naukowe
data publikacji: 20/01/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

       Organizacyjno-administracyjną obsługę działalności naukowo-badawczej Uczelni prowadzi  Dział Nauki i Transferu Wiedzy. Do jego głównych zadań należy koordynacja całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją działalności naukowo-badawczej Uczelni. W zakresie pracy Działu znajdują się również zagadnienia związane z rozwojem i kształceniem kadry naukowej oraz koordynacja prac nad Ankietą Jednostki Naukowej.

       Głównym nurtem działalności Działu są badania statutowe, projekty badawcze przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki, a także inne instytucje finansujące granty. Dział Nauki i Transferu Wiedzy zajmuje się również sprawami związanymi z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach i sympozjach oraz propaguje informacje o konkursach i stypendiach oferowanych przez instytucje pozarządowe.

       W gestii Działu Nauki i Transferu Wiedzy leży prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, a także spraw dotyczących urlopów, stypendiów naukowych i innych form pomocy dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

Linki