Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kierunki i specjalności
data publikacji: 14/06/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zapraszamy do studiowania w murach naszej Uczelni.

Vademecum dla kandydatów na rok akademicki 2019/2020

Statystyka rekrutacji

Rekrutacja od A do Z

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności:

ADMINISTRACJA
- Gospodarka komunalna
- Kadry w administracji
- Finanse i zamówienia publiczne
- Public Administration: A Comparative Perspective (w j. angielskim.)

ANALITYKA GOSPODARCZA
- Analityka makroekonomiczna
- Analityka mikroekonomiczna
- Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

AUDYT FINANSOWY

BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
-  Bankowość zaawansowana                                                           
-  Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE (studia dualne)   NOWY KIERUNEK!

EKONOMIA

- Analityka ekonomiczno-finansowa 
- Ekonomia menedżerska
- Gospodarowanie kapitałem ludzkim (tylko II stopień)
- Konsulting gospodarczy
- Nieruchomości i inwestycje
- Przedsiębiorczość i innowacje
- Strategie rozwoju biznesu

 

EUROPEISTYKA
- Menedżer projektów europejskich
- Biznes i współpraca na rynku europejskim

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
- Bankowość
- Doradztwo podatkowe
- Finanse i administracja publiczna 
- Finanse przedsiębiorstw 
- Rachunkowość i rewizja finansowa
- Rachunkowość menedżerska
- Rynki finansowe
- Corporate Finance&Accounting - (studia w j. angielskim) 
- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Specjalizacje na I stopniu studiów
- Finanse i audyt
- Menedżer w gospodarce publicznej
- Zarządzanie organizacjami sektora publicznego
- European Public Policy Analyst (studia w j. angielskim.)
- The Future of Global Business Services (studia w j. angielskim)

Specjalizacje na II stopniu studiów
- Menedżer finansów publicznych
- Menedżer samorządu terytorialnego
- Expert in Leadership and Change Management in Public Organizations (w j. angielskim)
- The Future of Global Business Services (studia w j. angielskim)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- Planowanie i inżynieria przestrzenna (studia kończą się stopniem zawodowym inżyniera)

INFORMATYKA STOSOWANA
- Inżynieria oprogramowania

- Systemy informacyjne
- Systemy inteligentne

INFORMATYKA STOSOWANA - APPLIED INFORMATICS - (studia w j. angielskim)

INNOWACJE W BIZNESIE   
- Zarządzanie startup'em (I stopień)
- Menedżer innowacji (I stopień)
- Zarządzanie innowacjami (II stopień)
- Instytucjonalne formy rozwoju innowacji (II stopień)

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
- Projektowanie i doskonalenie produktu
- Rozwój i komercjalizacja produktu

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
- Zarządzanie i doradztwo personalne
- Zarządzanie rozwojem biznesu
- Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
- e-Marketing (I stopień)
- Handel i budowanie relacji z nabywcami (I stopień)
- Reklama i PR (I stopień)
- Marketing miast i regionów (I stopień)
- Marketing międzynarodowy (II stopień)
- Handel elektroniczny (II stopień)
- Analityka rynku (II stopień)
- Zarządzanie produktem (II stopień)

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
- Ekonomia biznesu międzynarodowego
- Handel zagraniczny
- International Business - (studia w j. angielskim)

MODERN BUSINESS MANAGEMENT - (studia w j. angielskim)

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE
- Projektowanie systemów zarządzania
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

QUANTITATIVE METHODS IN MODERN MANAGEMENT - (studia w j. angielskim)

PRAWO  

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
- Controlling
- Rachunkowość
- Rachunkowość według MSR i MSSF
 
RYNKI FINANSOWE
- Doradztwo inwestycyjne  
- Zarządzanie ryzykiem finansowym

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
- Polityka i komunikacja międzynarodowa (I stopień)
- Międzynarodowe polityki rozwoju  (II stopień)
- Euroazja – polityka i gospodarka (I stopień)
- Studia euroazjatyckie (II stopień)

STUDIA MIEJSKIE
- Analityka procesów przestrzennych (I stopień)
- Zarządzanie zasobami miasta (I stopień)

TOWAROZNAWSTWO
- Ekologia wyrobów
- Handlowo-celna
- Menedżer produktu
- Zarządzanie jakością wyrobów
- Transport i spedycja

TURYSTYKA I REKREACJA
- Hotelarstwo i gastronomia 
- Turystyka międzynarodowa
- Obsługa kulturowych form turystyki
- Animacja czasu wolnego
- Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
- Menedżer zdrowego stylu życia

ZARZĄDZANIE
- Zarządzanie firmą
- Zarządzanie small businessem
- Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
- Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Kooperacja w biznesie (I stopień)
- Zarządzanie wiedzą i informacjami (I stopień)
- Zarządzanie zasobami niematerialnymi (II stopień)
- Zarządzanie projektami (II stopień)

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI    
- Projakościowe zarządzanie produkcją
- Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
- Zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie
- Zarządzanie projektami w produkcji

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
- Zarządzanie w projektach międzynarodowych
- Globalne systemy logistyczne

 

Linki