Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kursy, szkoły i konferencje
data publikacji: 05/12/2014, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studium Języków Obcych oferuje szereg kursów językowych zarówno dla studentów, jak i dla pracowników. Prowadzone są zajęcia z j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na pięciu poziomach nauczania. Studium prowadzi też egzaminy testujące praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków (umiejętność czytania, słuchania i uchwycenia konkretnych informacji). Główny nacisk nastawiony jest na komunikatywność. Wydawane są certyfikaty językowe dla wszystkich języków obcych, a zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich krajów uczestniczących w konkretnym programie. Wszystkie certyfikaty opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych.

Więcej informacji: http://janek.ae.krakow.pl/~sjo/

Szkoła Giełdowa w Krakowie funkcjonuje na zasadzie partnerskiej współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działalność Szkoły polega na organizowaniu kursów dotyczących problematyki inwestowania w papiery wartościowe. Z ramienia Uniwersytetu organizacją kursów zajmuje się Katedra Rynków Finansowych. Uczestnikiem kursu Szkoły Giełdowej może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat inwestycji na rynku kapitałowym (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia uczestników). W szczególności oferta ta skierowana jest do osób początkujących (debiutantów), pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nie znających zasad funkcjonowania tego rynku.

Więcej informacji: http://www.szkolagieldowa.pl/

Encyklopedia zarządzania jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie baz wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. Dziś może się pochwalić ponad dwoma tysiącami artykułów. Encyklopedia jest kierowana nie tylko do studentów i pracowników szkół wyższych, ale także do pracowników przedsiębiorstw, urzędów oraz konsultantów. Każdy może znaleźć tu przydatną wiedzę, wykorzystać ją do pisania pracy magisterskiej czy dyplomowej, przygotowania do egzaminu czy zaliczenia, bądź też wprowadzać nowoczesne metody zarządzania w firmie, w której pracuje.

Więcej informacji: http://www.mfiles.pl/pl/

Linki