Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Studia po polsku
data publikacji: 09/05/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rekrutacja dla cudzoziemców na rok akademicki 2019/2020

Cudzoziemcem, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy, mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
  3. decyzji ministra
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
  5.  decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu
  6.  decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu międzynarodowego.

Rekrutacja na studia stacjonarne

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Linki