Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Studenci
data publikacji: 14/10/2015, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kraków jest miastem, które silnie przyciąga kandydatów na studia. Jest miastem uniwersyteckim, w którym studiuje ok. 120 tys. młodych ludzi. Studiowanie w Krakowie, najstarszym polskim ośrodku akademickim, kolebce narodowej kultury, mieście pełnym tradycji różnych narodów, zwiększa szanse osiągnięcia sukcesu zawodowego.  Do grona znanych uczelni Krakowa należy oczywiście także Uniwersytet Ekonomiczny.

Uniwersytet Ekonomiczny jest największą pod względem liczby studentów uczelnią tego typu w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kształcimy na wszystkich poziomach studiów ponad 23 tysiące studentów, na 17 kierunkach. Współpracujemy z ponad 200. najbardziej renomowanymi uczelniami na całym świecie.

Na Uniwersytecie działa ponad 50 organizacji studenckich i kół naukowych, w tym także najprężniej działające przedstawicielstwa organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in.: Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK, Komitet Lokalny AIESEC Kraków oraz Erasmus Student Network UEK.

Parlament Studencki jest organem samorządu studenckiego, reprezentuje interesy wszystkich studentów przed Władzami Uczelni, dba o ruch kulturalny i naukowy, zajmuje się kwestiami samorządowymi a także realizuje liczne projekty.

 Kliknij aby poznać wszystkie organizacje studenckie i koła naukowe działające na naszej Uczelni

Uczelnia prowadzi studia na czterech wydziałach. Do wyboru są tu zarówno 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), jak i 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). Uczelnia oferuje także studia niestacjonarne, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.
W ofercie są też prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration) we współpracy z uznanymi uczelniami zagranicznymi.

Linki