Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

WISE - Wydziałowa Indywidualna

Ścieżka Edukacyjna
data publikacji: 14/01/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Od roku akademickiego 2013/2014 oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzbogaciła się o nową unikatową formułę studiowania. Jest to oferta skierowana do wybitnych i ambitnych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w trakcie trzech semestrów (od czwartego do szóstego semestru studiów) otrzymują indywidualną opiekę tutorską oraz sami decydują o swoim planie studiów, wybierając przedmioty spośród wszystkich dostępnych na Wydziale. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie. Stanowi przeciwieństwo masowej edukacji wyższej i ma na celu nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie elit.

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE ) wprowadzona została na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK , który tym samym wpisuje się w nurt edukacji zindywidualizowanej, nastawionej na konkretne potrzeby i oczekiwania studenta, realizując przy tym zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające aktualnym wyzwaniom. Student sam może wybrać sobie przedmioty specjalnościowe, co pozwala mu obrać indywidualną ścieżkę swego dalszego kształcenia i rozwoju osobistego. To rozwiązanie umożliwia ukształtować swój profil zawodowy studentom, których pomysł na siebie nie mieści się w jednej konkretnej specjalności.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW:

  • EDUKACJA ZINDYWIDUALIZOWANA: Student opracowuje szczegółowy program studiów, dobierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, przedmioty z różnych kierunków dostępnych na Wydziale, co pozwala na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów.
  • EDUKACJA SPERSONALIZOWANA: Student otrzymuje opiekę tutorska, dzięki której określa ścieżki intelektualnego i naukowego rozwoju, co sprzyja zachowaniu przez studentów relacji „mistrz-uczeń" - zanikającej w procesie masowego kształcenia.
  • EDUKACJA ELITARNA: Student otrzymuje dyplom ukończenia WISE i certyfikat ukończenia studiów w oparciu o metodę tutorską.
  • EDUKACJA AMBITNA: Studenci podejmują zróżnicowane i trudne tematy, zarówno naukowe jak i praktyczne. W toku współpracy z tutorem uczą się sztuki argumentacji, badania tematów, doskonalą swoje umiejętności dyskusji i prezentacji. Rozwijają się na wielu poziomach i doświadczają wysokiej satysfakcji. Sami nawigują swój rozwój intelektualny, naukowy i profesjonalny.

DLACZEGO?

Dlaczego Wydziałowe? Oferta skierowana jest do studentów wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Dobierając sobie samodzielnie przedmioty - studenci mają do wyboru szeroką ofertę zajęć dydaktycznych wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału, przy czym indywidualny program studiów każdego studenta musi obejmować zajęcia (z zaliczeniami i egzaminami) z co najmniej trzech kierunków studiów.

Dlaczego Indywidualne? Ponieważ są one zorganizowane w systemie tutorialnym, w którym każdy student pracuje ze swoim opiekunem (tutorem), z pomocą którego układa semestralne plany studiów, uwzględniając zarówno wymagania konieczne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów, jak i indywidualne zainteresowania i pasje naukowe.

Dlaczego Edukacja ekonomiczna? Ponieważ oferta z jakiej studenci mogą korzystać obejmuje wszystkie sześć kierunków na wydziale, w tym aż 17 specjalności. Studia te mają typowo ekonomiczny charakter ukierunkowany przez indywidualne potrzeby studentów.

SYSTEM TUTORSKI:

Podstawową zasadą funkcjonowania prowadzonych przez WISE studiów międzykierunkowych jest relacja mistrz - uczeń. Zasadniczym sposobem tworzenia tej więzi jest zapewnienie studentowi stałej opieki tutora spośród certyfikowanych tutorów - pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Studia rozpoczyna się krótkim kursem wprowadzającym, który zaznajamia studentów z metodą pracy opartą na tutoringu i przedstawia regulamin studiów.

Więcej: http://www.wise.uek.krakow.pl/

 

Linki