Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Opłaty za studia
data publikacji: 24/05/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

* Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20)

* Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie na studiach w języku polskim oraz zasady zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/20)

* Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/19) 

* Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18)

* Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie i uczestnictwo w badaniach naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowi (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2018/19) 

* Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie i uczestnictwo w badaniach naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (zarządzenie obowiązuje studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/18)

* ZARZĄDZENIE Rektora UEK w Krakowie w sprawie w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie i uczestnictwo w badaniach naukowych 

 

Linki