Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Jednostki międzywydziałowe
data publikacji: 03/09/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Studium Języków Obcych prowadzi nauczanie w zakresie języków obcych. Posiada zespoły: języka angielskiego, języka niemieckiego, języków romańskich i języka rosyjskiego. Dokonuje kwalifikacji studentów przed wyjazdami na stypendia zagraniczne, a także organizuje kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania.

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego na hali sportowej, pływalni oraz siłowni. Zajęcia w hali prowadzone są dla gier zespołowych, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona i stepu. Na pływalni istnieje możliwość nauki i doskonalenia pływania podczas zajęć WF. Ponadto student ma możliwość udziału w zajęciach wyjazdowych z narciarstwa podczas tygodniowych obozów.

  Centrum e-Learningu powołane jest w celu wdrażania w Uczelni strategii w zakresie rozwoju metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) oraz koordynacji i nadzoru nad całokształtem działań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz programami nauczania i planami studiów na poszczególnych kierunkach oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej w powyższym zakresie.

Linki