Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Jednostki pozawydziałowe
data publikacji: 03/09/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krakowska Szkoła Biznesu to prestiżowa jednostka, która przygotowuje studentów do odpowiedzialnego i profesjonalnego funkcjonowania w przestrzeni gospodarczej. Studia menedżerskie dla kadry kierowniczej - Master of Business Administration są jednymi z najlepszych w regionie. Zdobyta podczas nich wiedza i zawarte kontakty dają przewagę konkurencyjną na rynku pracy oraz stanowią duży krok w rozwoju kariery zawodowej.

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej jako jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje studia podyplomowe, których celem jest wspieranie Państwa w dążeniach do spełniania ambitnych celów zawodowych. Studia te kierowane są do grona osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych, pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w obszarze własnej specjalizacji lub zainteresowanych uzyskaniem wiedzy w nowych dziedzinach.

Ośrodek Badań Europejskich im. Józefa Retingera powołany jest w celu prowadzenia badań nad procesem integracji europejskiej oraz rozpowszechniania wiedzy w tym zakresie. Do głównych zadań OBE należy:
1) badanie i propagowanie idei integracji europejskiej z punktu widzenia koncepcji
     politycznych, ekonomicznych i społecznych poprzez:
2) rozpowszechnianie wiedzy i informacji o celach, zadaniach i kierunkach rozwoju
     integracji europejskiej poprzez udostępnianie opracowanych zbiorów,
3) badanie rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
4) współpraca z ośrodkami myśli europejskiej oraz organizacjami o podobnych
     założeniach i celach w kraju i zagranicą,
5) współpraca z Archiwum Polskiej Akademii Nauk i innymi podobnymi jednostkami,
6) działalność edytorska,
7) pozyskiwanie funduszy europejskich,
8) opracowywanie projektów kursów i szkoleń związanych z problematyką europejską.

Linki