Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Biblioteka Główna
data publikacji: 03/09/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

    Biblioteka Główna jest jednostką ogólnouczelnianą, której misją jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich kategorii jej użytkowników. Celem głównym jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie pierwotnych i wtórnych (pochodnych) źródeł informacji niezbędnych dla dwóch podstawowych grup odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. Biblioteka służy także środowisku gospodarczemu regionu.

Linki