A A A drukuj

Doktoranci

Na Wydziale Zarządzania prowadzone są: 

-  studia doktoranckie na kierunku: Zarządzanie

- 3-letnie studia doktoranckie na kierunku: Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Studiów: Prof. dr. hab. Jackiem Osiewalskim, e mail: eeosiewa@cyf-kr.edu.pl

 

 


Regulaminy oraz opłaty  

Programy studiów

Organizacja roku akademickiego

Stypendia

Plany zajęć

Formularze 

Konferencje, konkursy

Rekrutacja

Samorząd Doktorantów w UEK

Doktoranci UEK -  informacje na stronie UEK (zakładka "Doktoranci")

 

Prof. dr hab. Renata Oczkowska
Kierownik Studiów Doktoranckich kierunek: Zarządzanie

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Kierownik Studiów Doktoranckich kierunek: Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych


Obsługa administracyjna
mgr Agnieszka Gucwa

Telefon: 12 293 51 04

e-mail: gucwaa@uek.krakow.pl
pok. 007a (Budynek Główny):

w dniach 16.09-30.09.2019 przed planowaną wizytą w dziekanacie uprzejmie proszę o wiadomość e-mail na adres: gucwaa@uek.krakow.pl