A A A drukuj

Dziekanat Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

ADRES                                                                                       

Dziekanat Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie                                                                         
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

DYREKTOR  INSTYTUTU ZARZĄDZANIA

DR  HAB. MAŁGORZATA TYRAŃSKA, PROF.UEK

 

p  przyjmuje  studentów: wtorek 1400 – 1500; środa 1100 – 1200

 

ZasTĘpca   DYREKTORa  INSTYTUTU ZARZĄDZANIA

DR  HAB. Barbara siuta-Tokarska, PROF.UEK 

 

przyjmuje  studentów: wtorek 1030 – 1130; piątek 1030 – 1130

 

                    ZasTĘpca   DYREKTORa  INSTYTUTU ZARZĄDZANIA

DR  HAB. Marcin jĘdrzejczyk, PROF.UEK 

 

przyjmuje  studentów: poniedziałek 1400 – 1500; piątek 1300 – 1400

 

                      ZasTĘpca   DYREKTORa  INSTYTUTU ZARZĄDZANIA

                                            DR  HAB. Mariusz ŁapczyŃski 

przyjmuje  studentów: wtorek 1030 – 1130; czwartek 1100 –  1200                

 


Dyżury Dziekanatu Kolegium Nauk o Zarządzaniu Jakości

od dnia 19 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r


Data

 

Imię i Nazwisko Pracownika

Nr telefonu

Adres mailowy

 

19 marca 2020 r.

(czwartek)

 

 

Mgr Katarzyna Kutryba

Dorota Kochana

 

12 293 56 10

12 293 55 39

 

kutrybak@uek.krakow.pl

kochana@uek.krakow.pl

 

20 marca 2020 r.

(piątek)

 

Mgr Katarzyna Bień

Mgr inż. Dorota Siudak

 

12 293 57 24

12 293 54 52

 

bienk@uek.krakow.pl

siudakd@uek.krakow.pl

 

23 marca 2020 r.

(poniedziałek)

 

Cecylia Kremel

 

12 293 54 06

 

kremelc@uek.krakow.pl

 

24 marca 2020 r.

(wtorek)

 

Mgr inż. Halina Nosal

Mgr inż. Dorota Siudak

 

12 293 56 08

12 293 54 52

 

nosalh@uek.krakow.pl

siudakd@uek.krakow.pl

 

25 marca 2020 r.

(środa)

 

Mgr Katarzyna Bień

Elżbieta Długosz

 

12 293 57 24

12 293 57 54

 

 

bienk@uek.krakow.pl

dlugosze@uek.krakow.pl

26 marca 2020 r.

( czwartek)

 

 

Lic. Katarzyna Dąbrowska

 

12 293 55 10

 

dabrowsk@uek.krakow.pl

 

27 marca 2020 r.

(piątek)

 

Mgr inż. Iwona Zając

 

12 293 54 38

 

zajaci@uek.krakow.pl

 
AKTUALNOŚCI

 

 Zmiany w obsłudze administracyjnej dla kierunków:

- Zarządzanie I stopnia studia stacjon.3 rok - obecnie pok. 005a (p. mgr Monika Satora)
- Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia studia stacjon. 3 rok - obecnie pok. 005a (p. lic. Katarzyna Dąbrowska)
- Zarządzanie II stopnia studia niestacjon. 2 rok - obecnie pok. 006 (p. mgr Renata Salamon)

Dotychczasowa obsługa kierunków z pok. 002 (p. Elżbieta Długosz) została przeniesiona do pok. 008.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW I ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:
 
Dziekanat
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

ROK AKADEMICKI 2019/20

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

 

Informatyka stosowana

rok I

 Dorota Kochana

 pok. 007

 tel. 122935539

 kochanad@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok III

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 Lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005A

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Innowacyjność produktu

rok I

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

Inżynieria organizacji i zarządzania

rok I, II

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

rok III

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

Logistyka międzynarodowa

rok I

 mgr inż. Katarzyna Kutryba

 pok. 004a

 tel. 122935610

kutrybak@uek.krakow.pl

rok II

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok III, IV

 mgr inż. Katarzyna Kutryba

 pok. 004a

 tel. 122935610

kutrybak@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I, II

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok III

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

 

 

 

 

 

Modern Business Management

rok I

 mgr inż. Katarzyna Bień

 pok. 006a

 tel. 122935724

 bienk@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 007

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

rok III

 Dorota Kochana

 pok. 007

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Towaroznawstwo

rok I

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

rok III

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

rok IV

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 Dorota Kochana

 pok. 007

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

rok II,III

 Elżbieta Długosz

 pok. 007

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok III

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

rok I

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok II

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok III

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok IV

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

 

 

 

 

 

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

Informatyka stosowana

rok I

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

rok II, III

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 007

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok III

 Dorota Kochana

 pok. 007

 tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Inżynieria organizacji i zarządzania

 rok I

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

rok III

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

Logistyka międzynarodowa

rok I

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

 pok. 003

tel. 122935829

tekielak@uek.krakow.pl

rok II, III,
IV

mgr inż. Katarzyna Kutryba

 pok. 004a

 tel. 122935610

kutrybak@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

Rok I,  II, III

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 007

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

rok II

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok III

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

Towaroznawstwo

rok I

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

 

 

 

Turystyka i rekreacja

rok I

 mgr Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok III

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

rok III

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

rok I

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok II

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok III

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok IV

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

 

Informatyka stosowana

rok I

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Innowacje w biznesie

rok I

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

rok II

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Monika Satora

 

 

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 mgr inż. Iwona Zając

 pok. 009

 tel. 122935438

 zajaci@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

Towaroznawstwo

rok I

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

Turystyka i rekreacja

rok I

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

rok II

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

rok II

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

rok I

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok II

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

Zarządzanie międzynarodowe

rok I, II

 Elżbieta Długosz

 pok. 007

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Informatyka stosowana

rok I

 Cecylia Kremel

 pok. 009

 tel. 122935406

 kremelc@uek.krakow.pl

rok II

 lic. Katarzyna Dąbrowska

 pok. 005a

 tel. 122935510

 dabrowsk@uek.krakow.pl

Marketing i komunikacja rynkowa

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 Elżbieta Długosz

 pok. 007

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl

Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

rok I

 mgr Renata Salamon

 pok. 006

 tel. 122935465

 salamonr@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 007

  tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Rachunkowość i controlling

rok I

 mgr Monika Satora

 pok. 005a

 tel. 122935464

 satoram@uek.krakow.pl

rok II

 Dorota Kochana

 pok. 007

  tel. 122935439

 kochanad@uek.krakow.pl

Towaroznawstwo

rok I

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

rok II

 mgr inż. Katarzyna Tekiela

pok. 003

 tel. 122935829

 tekielak@uek.krakow.pl

Zarządzanie

rok I, II

 mgr inż. Dorota Siudak

 pok. 006

 tel. 122935452

 siudakd@uek.krakow.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji

rok I

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

rok II

 Teresa Pszczółkowska

 pok. 003a

 tel. 122935609

pszczolt@uek.krakow.pl

Zarządzanie międzynarodowe

rok I

 Elżbieta Długosz

 pok. 007

 tel. 122935754

 dlugosze@uek.krakow.pl