A A A drukuj

ZAPISY NA SPECJALNOŚCI, PRZEDMIOTY DO WYBORU I SEMINARIA DLA WYBRANYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

 Harmonogram zapisów na specjalności, przedmioty do wyboru oraz seminaria

Studenci

- obecnego 3 semestru studiów I stopnia

- obecnego 5 semestru studiów I stopnia

- obecnego 1 i 2 semestru studiów II stopnia

 1 tura zapisów na specjalności

2 grudnia 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.

 2 tura zapisów na specjalności

7 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2020 r.

 1 tura zapisów na przedmioty do wyboru

12 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. 

 2 tura zapisów na przedmioty do wyboru

7 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2020 r.

 1 tura zapisów na seminaria

12 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. 

 2 tura zapisów na seminaria

7 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2020 r.

 

Studenci studiów I stopnia Instytutu Zarządzania (stacjonarne i niestacjonarne):

 Informatyka stosowana III semestr – zapisy na specjalności

 Innowacje w biznesie III semestr – zapisy na wykłady do wyboru

 Marketing i komunikacja rynkowa III semestr – zapisy na wykłady do wyboru

 Modern Business Management III semestr – zapisy na wykłady do wyboru i seminaria

 Turystyka i rekreacja III semestr - zapisy na wykłady do wyboru i seminaria

 Zarządzanie III semestr - zapisy na wykłady do wyboru i specjalności

 Inżynieria organizacji i zarządzania III semestr - zapisy na seminaria i specjalności

 Studenci studiów II stopnia Instytutu Zarządzania (stacjonarne i niestacjonarne):

 Informatyka stosowana III semestr – zapisy na wykłady do wyboru

 Innowacje w biznesie III semestr – zapisy na wykłady do wyboru

 Marketing i komunikacja rynkowa III semestr – zapisy na wykłady do wyboru

 Rachunkowość i controlling III semestr – zapisy na wykłady do wyboru

 Turystyka i rekreacja III semestr - zapisy na wykłady do wyboru

 Zarządzanie III semestr - zapisy na wykłady do wyboru

 Zarządzanie międzynarodowe I semestr – zapisy na specjalności i seminaria