A A A drukuj

Konwent Przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni przy Wydziale Zarządzania UEK

Konwentu Przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni przy Wydziale Zarządzania UEK jest zespołem doradczym  wspierającym działanie Wydziału Zarządzania.

Konwent stanowi forum wymiany wiedzy między społecznością akademicką Wydziału, reprezentowaną przez jej przedstawicieli a interesariuszami zewnętrznymi. Do kompetencji konwentu należy m.in.: wyrażanie opinii w sprawach rozwoju preferowanych w kraju i regionie kierunków kształcenia; opiniowanie pożądanego profilu studiów, efektów kształcenia i programów studiów dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział; ułatwianie współpracy z regionalnymi pracodawcami oraz wspomaganie transferu wiedzy między Wydziałem i praktyką.

 

SKŁAD KONWENTU:

 

PRZEWODNICZĄCY

Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
Dziekan Wydziału Zarządzania

 

PRZEDSTAWICIELE OTOCZENIA SPOŁCZNO-GOSPODARCZEGO:

Paula Fanderowska
Zastępca Dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków

Krakowskie Biuro Festiwalowe 
 

 

Jarosław Gracel
Członek Zarządu Operacyjnego, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0

Astor Centrala

 

Konrad Hernik
Prezes Zarządu
Buma Factory Sp. z o.o. Sp.k.
 


Jacek Jakubowski
Prezes Zarządu
StatSoft Polska

 

Robert Maciaszek
Dyrektor Departamentu Skarbu i Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Anna Pruska
Prezes Zarządu
Bonus Management sp. z o.o. sp. k.

 

Dr Anna Zaroda-Dąbrowska
Prezes Zarządu

Orange Hill Sp. z o.o.

 

Piotr Ziętara
Prezes Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn
Prodziekan ds. studentów Wydziału Zarządzania

            
Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka
Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Dr Marek Makowiec
Wydziałowy Koordynator ds. Transferu Wiedzy

 

Alicja Chrząszcz
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału

 

SEKRETARZ

Katarzyna Bień
Kierownik Dziekanatu Wydziału Zarządzania

 

SEKRETARZ

Agnieszka Gucwa
Zastępca Kierownika Dziekanatu Wydziału Zarządzania