A A A drukuj

Rada Dyrektorów Marketingu Kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY DYREKTORÓW MARKETINGU KIERUNKU MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

 

W dniu   26 stycznia 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu Kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa, jednego z siedmiu prowadzonych  na naszym Wydziale.

 

Rada ma istotne znaczenie dla nawiązania ścisłych i rzeczywistych  kontaktów między dydaktyką a praktyką nie tylko  w tym obszarze,  do jakiego sytuują absolwentów studia na kierunku Marketing  i Komunikacja Rynkowa, lecz także na innych kierunkach naszego Wydziału. Obsługę dydaktyczną Kierunku MiKR prowadzą bowiem wszystkie katedry Wydziału.  Rada jest  wyrazem konkretnego podejścia i  pogłębionej troski o jakość kształcenia na naszym Wydziale i Kierunku, o zapewnienie ścisłych związków  programów i treści nauczania z potrzebami praktyki,  troski o kształtowanie atrakcyjnej i  nowoczesnej sylwetki absolwenta, absolwenta, który na otwartym i tak bardzo konkurencyjnym rynku pracy będzie ambasadorem Kierunku, Wydziału Zarządzania i całego Uniwersytetu.

 
Każdy z członków Rady ma znakomite kompetencje merytoryczne i niezwykle głębokie doświadczenia w marketingu, w tym marketingu międzynarodowym i globalnym.  Pracuje w firmach, instytucjach  stanowiących znakomite  marki polskie i międzynarodowe.  

RADĘ  DYREKTORÓW MARKETINGU Kierunku Marketing i KR tworzą:

 1.    Anna Barabasz-Sawińska, Maspex S.A.,  Wadowice, Dyrektor Marketingu

2.    Jan Bączek, Janpol S.A., Kraków, Prezes Zarządu

3.    Grzegorz Błażewicz, Benhauer sp. z o.o., Kraków, Prezes Zarządu

4.     Magdalena Cedro-Czubaj, OKNOPLAST Sp. z o.o., Ochmanów,  Dyrektor Marketingu

5.     Michał Cortez,  DDBO Worldwide

6.     Mariusz Gołda, Grupa RMF, Kraków, Dyrektor  Działu Marketingu

7.    Jacek Jakubowski, Statsoft  Polska, sp. z o.o., Kraków, Prezes Zarządu

8.    Agnieszka Kurzemska - PMR Consulting & Research, sp. z o.o., Kraków, Członek Zarządu

9.    Jakub Ogiński,  LOTTE Wedel S.A. Warszawa, Senior Brand Manager

10.  Magdalena Tokarczyk-Cyran, Nowy Styl Group, Kraków,  Dyrektor Marketingu


W spotkaniu, które miało miejsce w Muzeum UEK  udział wzięli - oprócz 8. Członków Rady - Dziekan Wydziału, prof. B. Mikuła, prof. R. Niestrój, prof. A. Sagan, prof. A. Szromnik, prof. A. Żbikowska, dr M. Dołhasz (menedżer ds. organizacji Rady), dr K. Sanak-Kosmowska (sekretarz Rady).
Hasłem przewodnim tegorocznego  spotkania było: Absolwent kierunku MiKR a wyzwania profesjonalizmu zawodu. Po szerokiej prezentacji profilu i osiągnięć Wydziału Zarządzania przez Dziekana, prof. B. Mikułę miała miejsce ożywiona dyskusja.


Przebieg spotkania potwierdził w pełni zasadność powołania Rady. Rada stanowi bardzo ważną, instytucjonalną i rzeczywistą reprezentację środowiska biznesu i marketingu, jest znakomitą płaszczyznę dyskusji i swoistej konfrontacji: marketingu z uczelni i marketingu z praktyki. Szefowie marketingu  ze znakomitych firm i instytucji stają się w coraz większym stopniu otwarci i chętni do dzielenia się swoją wiedzą o wyzwaniach profesjonalizmu zawodu, potrzebach, oczekiwaniach, stawianych kandydatom - naszym absolwentom w procesie rekrutacji, w pierwszym okresie pracy zawodowej.  Wielu dyrektorów, członków Rady potwierdziło wyraźne, pozytywne oceny pod   ich adresem, choć zarazem akcentuje  wiele, istotnych różnic w wiedzy i podejściu studentów (pracujących) i absolwentów do obowiązków zawodowych: to otwartość, spontaniczność, zaangażowanie pro-społeczne (poświecenie się). Z uznaniem członkowie Rady przyjęli  nasze informacje o zbieraniu danych o miejscach pracy, projekt ankiety badania losów absolwentów  Kierunku i projekt "dyplomowych prac wdrożeniowych". To bardzo ważne wyzwania i  istotne elementy profilu kompetencyjnego i profesjonalizmu absolwenta Kierunku i naszego Wydziału.