A A A drukuj

Władze Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

  

Dziekan Kolegium

  

 • Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK

  

Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

 

 • Dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK

 

Dyrektor Instytutu  Zarządzania

  

 • Dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK

  

Instytut Zarządzania

 1.       Katedra Analiz Strategicznych

 2.       Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

 3.       Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

 4.       Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

 5.       Katedra Informatyki

 6.       Katedra Marketingu

 7.       Katedra Metod Organizacji i Zarządzania

 8.       Katedra Procesu Zarządzania

 9.     Katedra Psychologii i Dydaktyki

 10.  Katedra Rachunkowości

 11.  Katedra Systemów Obliczeniowych

 12.  Katedra Turystyki

 13.  Katedra Zachowań Organizacyjnych

 14.  Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

 15.  Katedra Zarządzania Międzynarodowego

 16.  Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

  

Instytut  Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

 

 1. Katedra  Chemii Ogólnej
 2. Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej
 3. Katedra Mikrobiologii
 4. Katedra Opakowalnictwa Towarów
 5. Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych
 6. Katedra Jakości Produktów Żywnościowych
 7. Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów
 8. Katedra  Zarządzania Jakością
 9. Katedra  Zarządzania Procesowego