Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Pion Prorektora ds. Komunikacji i Współpracy
data publikacji: 10/09/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy:  

 • organizuje i koordynuje działalność w zakresie komunikacji wewnętrznej Uczelni,
 • organizuje i koordynuje działalność w zakresie komunikacji zewnętrznej Uczelni,
 • koordynuje i nadzoruje działalność w zakresie rozwoju idei społecznej odpowiedzialności Uczelni,
 • organizuje i koordynuje działania w zakresie współpracy z interesariuszami Uczelni,
 • organizuje działalność w zakresie promocji oraz kształtowania wizerunku i marki Uczelni,
 • koordynuje przygotowanie oraz realizację projektów w zakresie nadzorowanej działalności, dofinansowywanych ze środków unijnych,
 • koordynuje i nadzoruje działalność związaną z promocją zawodową studentów
  i absolwentów,
 • organizuje i nadzoruje działalność w zakresie integracji społecznej niepełnosprawnych studentów i doktorantów w środowisku akademickim,
 • koordynuje działania związane z realizację strategii Uczelni w zakresie nadzorowanej działalności,
 • realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy nadzoruje i ponosi odpowiedzialność zagospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność wymienioną w ust.1.

 

Linki