Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
data publikacji: 10/09/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju:

  • koordynuje i nadzoruje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju Uczelni,
  • organizuje proces realizacji strategii Uczelni,
  • koordynuje działania związane z kształtowaniem struktury organizacyjnej Uczelni, dostosowanej do realizowanych zadań,
  • koordynuje działania związane z rozwojem i integracją systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie Uczelni,
  • koordynuje przygotowanie oraz realizację projektów w zakresie nadzorowanej działalności, dofinansowywanych ze środków unijnych,
  • organizuje i nadzoruje działalność związaną z gromadzeniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentów podlegających archiwizacji,
  • przydziela pomieszczenia jednostkom organizacyjnym Uczelni, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem należących do Uczelni obiektów,
  • organizuje proces zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w Uczelni oraz sprawozdawczość i sporządzanie planów działalności,
  • organizuje i nadzoruje działalność poligraficzną,
  • realizuje inne zadania zlecone przez Rektora.

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju nadzoruje i ponosi odpowiedzialność zagospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność wymienioną w ust.1.

Linki