Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego
data publikacji: 25/10/2021, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Siedziba Archiwum:
Pawilon B, pokój 049
fax: 293-51-29;
e-mail: archiwum@uek.krakow.pl
czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10 00 - 14 00

Kierownik:
mgr Anetta Chachlowska
tel. 293-51-49

Pracownicy:
mgr inż. Izabella Laskowska - starszy specjalista
tel. 293-54-37


mgr Mariusz Satała - referent
tel. 293-54-37

Zakres działalności Archiwum 

Archiwalny zasób akt 

Przepisy kancelaryjno-archiwalne i udostępnianie akt

Ochrona danych osobowych w Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Linki