Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Inspektor Ochrony Danych
data publikacji: 07/06/2019, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych jest mgr Anna Dąbrowska - Waśniowska

Obowiązujące akty prawne

  1. Tekst rozporządzenia RODO
  2. Tekst Ustawy o ochronie danych osobowych

Obowiązujące akty prawa wewnętrznego UEK
 
Wzory dokumentów dla wykonawców umów cywilnoprawnych
  1. Upoważnienie dla zleceniobiorcy/wykonawcy przetwarzającego dane osobowe
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy/wykonawcy posiadającego dostęp do danych osobowych

Prezentacje i materiały szkoleniowe
Zalecenia

Linki