Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Doktoraty Honoris Causa
data publikacji: 05/12/2017, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 DOKTORATY HONOROWE NADANE PRZEZ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Prof. Mieczysław Mysona
AE w Krakowie
1975 r.
Prof. Grzegorz Leopold Seidler
UMCS w Lublinie
1975 r.
Prof. Stefan Bolland
AE w Krakowie
1979 r.
Prof. Borys Michajłowicz Moczałow
Instytut Gospodarki Narodowej im. Plechanowa w Moskwie
1979 r.
Prof. Stanisław Hoszowski
AE w Krakowie
1983 r.
Prof. Kazimierz Secomski
SGPiS w Warszawie
1984 r.
Prof. Zdzisław Hellwig
AE we Wrocławiu
1985 r.
Prof. Czesław Bobrowski
Uniwersytet Warszawski
1986 r.
Prof. Ládislav Rendoš
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bratysławie
1987 r.
Dr Arend D. Lubbers
Grand Valley State University, USA
1989 r.
Prof. Janet G. Chapman
University of Pittsburgh, USA
1990 r.
Prof. Zbigniew Fallenbüchl
University of Windsor, Kanada
1993 r.
Prof. Leszek Kasprzyk
Uniwersytet Warszawski
1995 r.
Prof. Władysław Welfe
Uniwersytet Łódzki
1995 r.
Prof. Philip Kotler
Northwestern University, USA
1998 r.
Prof. Jan Małecki
AE w Krakowie
2000 r.
Prof. Alessandro Anastasi
Uniwersytet w Mesynie
2005 r.
Prof. Jerzy Trzcieniecki
AE w Krakowie
2005 r.
Prof. Jeffrey D. Sachs
Columbia University, USA
2007 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2008 r.
Prof. Hans Hermann Bock
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
2008 r.
Prof. János Kornai
Harvard University
Collegium Budapest
2008 r.
Prof. Knut Bleicher
St. Galler Business School
2008 r.
Prof. Leszek Balcerowicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2010 r.
Prof. Oliver Blanchard
Massachusetts Institute of Technology
2010 r.
Prof. Anatolij A. Mazaraki
Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny
2010 r.
Prof. Andrzej Korzeniowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2012 r.
Prof. Krzysztof Jajuga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 2012 r.
Prof. Rudolf Sivák
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 2013 r.
Prof. Thomas J. Haas
Grand Valley State University
 2015 r.
 


DOKTORATY HONOROWE NADANE PRACOWNIKOM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE PRZEZ UCZELNIE KRAJOWE I ZAGRANICZNE


 
Prof. Antoni Fajferek
Grand Valley State College (USA)
1981 r.
Prof. Jerzy Altkorn
Grand Valley State College (USA)
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
1987 r.
2001 r.
Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski
Grand Valley State University (USA)
University of Teesside (Wielka Brytania)
1993 r.
1995 r.
Prof. Kazimierz Zając
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
1995 r.
Prof. Aleksander Zeliaś
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
1996 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Ansted University (Oddział w Malezji)
Narodowy Uniwersytet Górniczy Ukrainy
Politechnika Częstochowska
Politechnika Wrocławska
2001 r.
2002 r.
2002 r.
2002 r.
Prof. Aleksander Zeliaś
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
2002 r.
Dr Zbigniew Paszek
Uniwersytet w Kragujevcu (Republika Serbii)
2003 r.
Prof. Mieczysław Dobija
Państwowy Technologiczny Uniwersytet w Żytomierzu
2004 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Narodowy Uniwersytet Nafty i Gazu Ukrainy
Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
Politechnika Łódzka
2003 r.
2005 r.
2005 r.
Prof. Kazimierz Lankosz
Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy)
2005 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Uniwersytet Zielonogórski
Politechnika Śląska
2005 r.
2005 r.
Prof. Andrzej Szromnik
Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii
2007 r.
Prof. Stanisław Owsiak
Uniwersytet Szczeciński
2007 r.
Prof. Stanisław Lis
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
2007 r.
Prof. Ryszard Borowiecki
Uniwersytet w Mesynie
2007 r.
Prof. Ryszard Borowiecki
Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii
2008 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
2008 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Politechnika Lubelska
2008 r.
Prof. Janusz Teczke
Uniwersytet Bankowości Centralnego Banku Ukrainy
2009 r.
Prof. Maria Sierpińska
Krasnodarski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki
2009 r.
Prof. Ryszard Borowiecki
Tarnopolski Uniwersytet Technologii Społecznych
i Informacyjnych
2010 r.
Prof. Roman Niestrój
Grand Valley State University
2010 r.
Prof. Ryszard Borowiecki
Politechnika Częstochowska
2012 r.
Prof. Janusz Teczke
Uniwersytet Ekonomiczny w Karagandzie
 2013 r.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 2015 r.
Prof. Ryszard Borowiecki
Uniwersytet Szczeciński
 2015 r.
Prof. UEK Andrzej Chochół
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 2015 r.
Prof. Michał Gabriel Woźniak
Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
 2015 r.
Prof. Andrzej Chochół
Grand Valley State University
 2015 r.
Prof. Andrzej Chochół
Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo - Ekonomiczny
 2016 r.
Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski
Uniwersytet Śląski
 2017 r.
Prof. Jacek Purchla
Politechnika Lwowska
 2017 r.
                                                                          Powrót

Linki