Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Uczelniana Komisja Wyborcza
data publikacji: 01/12/2016, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA PRZEDSTAWICIELA DO RADY WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA W GRUPIE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Wydziałowa Komisja Wyborcza działając na podstawie dyspozycji  §5, ust.8, pkt 9 ordynacji wyborczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, informuję, że w dniu 01 grudnia 2016r. w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na przedstawiciela do Rady Wydziału Towaroznawstwa w grupie pozostałych nauczycieli akademickich mandat uzyskała dr Justyna Syguła - Cholewińska.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Jadwiga Szostak - Kot

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE NA PRZEDSTAWICIELA DO RADY WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA W GRUPIE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (KURIA II)

W związku z wygaśnięciem mandatu przedstawiciela do Rady Wydziału Towaroznawstwa pozostałych nauczycieli akademickich (kuria II)       informuję, że  dnia 01.12.2016r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w sali Muzeum odbędą się wybory  na wakujący mandat.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Jadwiga Szostak - Kot

 

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu

Uczelniana Komisja Wyborcza, działając na podstawie dyspozycji § 5, ust. 8, pkt 8 ordynacji wyborczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Senatu UEK w dniu 10 czerwca 2016 r. w grupie samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Finansów mandat Senatora uzyskała Prof. dr hab. Bogusława Gnela.

W grupie samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Zarządzania mandat Senatora uzyskał Prof. UEK dr hab. Paweł Lula. ​​

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
​Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak

 

Wyniki wyborów prorektorów UEK na kadencję 2016-2020

Na podstawie protokołu przekazanego przez Sekretarza Uczelnianego Kolegium Elektorów, Uczelniana Komisja Wyborcza informuję, że Kolegium na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. dokonało wyboru prorektorów.

Rektor elekt - prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – zgłosił następujących kandydatów do pełnienia funkcji prorektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2012-2016:

•    prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Prorektor ds. kształcenia i studentów,
•    prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Prorektor ds. nauki,
•    prof. dr hab. Janusz Czekaj – Prorektor ds. organizacji i rozwoju,
•    prof. dr hab. Janina Filek – Prorektor ds. komunikacji i współpracy.W głosowaniach wzięło udział 221 elektorów.

W tajnych głosowaniach wymienieni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów „na tak”:
•    prof. dr hab. Krzysztof Surówka – 189 na 221 ważnie oddanych głosów,
•    prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – 195 na 220 ważnie oddanych głosów,
•    prof. dr hab. Janusz Czekaj – 196 na 220 ważnie oddanych głosów,
•    prof. dr hab. Janina Filek – 180 na 221 ważnie oddanych głosów.

W związku z powyższym stwierdza się, że:
-    Prorektorem ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016-2020
     wybrany został prof. dr hab. Krzysztof Surówka,
-    Prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016-2020
     wybrany został prof. dr hab. Aleksy Pocztowski,
-    Prorektorem ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016-2020
     wybrany został prof. dr hab. Janusz Czekaj,
-    Prorektorem ds. komunikacji i współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016-2020
     wybrana została prof. dr hab. Janina Filek.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 

WYBÓR REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W  KRAKOWIE NA KADENCJĘ 2016-2020

Na podstawie protokołu przekazanego przez Uczelniane Kolegium Elektorów informuje się, że na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. Kolegium dokonano wyboru REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE na kadencję 2016-2020.

W I turze wyborów wzięło udział 292 elektorów. Niżej wymienieni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1.    prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - 215
2.    prof. UEK dr  hab. Paweł Lula – 75

W związku z powyższym stwierdza się, że rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016 – 2020 został:
prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

Kraków, dnia 6 kwietnia 2016 r.


AKT STWIERDZAJĄCY WYBÓR REKTORA ELEKTA

 W wykonaniu obowiązku określonego art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 6 kwietnia 2016 roku wybrało rektora na kadencję 2016 – 2020.

Rektorem elektem został wybrany prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

W głosowaniu tajnym rektor elekt uzyskał poparcie od 215 elektorów na 290 ważnie oddanych głosów.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 

Zgłoszenie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Na podstawie protokołu przekazanego przez Uczelniane Kolegium Elektorów informuje się, że na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. Kolegium wyłoniło 3 kandydatów na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kadencję 2016-2020. Są to:

1. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół (153 głosy),
2. Prof. UEK dr hab. Paweł Lula (77 głosów),
3. Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński (10 głosów).

Ilość oddanych głosów na pozostałe osoby nie przekroczyła - wymaganej na mocy ordynacji wyborczej UEK - minimalnej liczby 10. 

Powyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli stosowne  pisemne oświadczenie.

W głosowaniu wzięło udział 250 elektorów.

Przewodniczący  UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Otwarte spotkanie kandydatów na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  ze społecznością akademicką naszej Uczelni odbędzie się  w dniu 4 kwietnia  2016 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w hali sportowej (pawilon SD).

Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów w celu wyboru rektora UEK odbędzie się w dniu
6 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 1100, w hali sportowej (pawilon SD).

Przewodniczący  UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 

Zaproszenie na spotkanie z kandydatami na Rektora UEK

 

Uchwała UKW nr 1/2016
z dnia 8 stycznia 2016 r.

KALENDARZ czynności wyborczych
organów jednoosobowych i przedstawicieli do organów kolegialnych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kadencji 2016 – 2020

7 marca 2016 r. (poniedziałek)

Godziny: 9.00-16.30, Miejsce: Hala Sportowa (Pawilon  SD)
Wybory:

-         
członków Uczelnianego Kolegium Elektorów (kurie II, III i IV)
-         
członków Senatu (kurie I, II i IV)
-         
członków do Rad Wydziałów (kurie II i IV)

8 marca 2016 r. (wtorek)
do godz. 11.00, Tablice w Budynku Głównym i Pawilonie  SD
, strona  internetowa UEK
Ogłoszenie wstępnych wyników

W dniu 11 marca  2016 r. upływa termin składania protestów

15 marca 2016  r. (wtorek)
Godzina: 12.00, Miejsce: Sala Muzeum (Budynek Główny)
Losowanie pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów

15 marca 2016 r. ( wtorek)
do godz. 15.00, Tablice w Budynku Głównym i Pawilonie  SD
, strona  internetowa UEK
Ogłoszenie ostatecznych wyników wyborówWybory rektora i prorektorów

31 marca 2016 r. (czwartek)
Godzina: 11.00, Miejsce: Hala Sportowa (Pawilon SD)
I posiedzenie UKE – zgłaszanie kandydatów na Rektora

4 kwietnia  2016 r.  (poniedziałek) 
Godzina: 11.00, Miejsce: Hala Sportowa (Pawilon SD)

Spotkanie kandydatów na Rektora ze społecznością Uczelni


6 kwietnia  2016 r.  (środa)
Godzina: 11.00, Miejsce: Hala Sportowa (Pawilon SD)

Wybór Rektora

11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
Godzina: 9.00, Miejsce: Hala Sportowa (Pawilon SD)

Termin rezerwowy wyboru Rektora

11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) lub 14 kwietnia 2016 r. ( czwartek)

Godzina: 9.00, Miejsce: Hala Sportowa (Pawilon SD)
Wybory prorektorów


 

Wybory dziekanów i prodziekanów powinny zakończyć się do dnia 31 maja 2016 r.

10 czerwca 2016 r. (piątek)
Godziny: 10.00-15.00, Miejsce: Sala Senacka (Budynek Główny)

Uzupełniające wybory do Senatu

Przewodniczący  UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

 

                                              Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Zawiadamia się, że w dniu 7 marca  2016 r. (poniedziałek) w godzinach od 900 do 1630 w Hali Sportowej (Pawilon Sportowo - Dydaktyczny) odbędą się wybory :

 • Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów
 • Członków Senatu UEK
 • Członków do Rad Wydziałów

Zgłaszanie kandydatów na Rektora nastąpi na posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek), o godz. 1100, w Hali Sportowej (Pawilon Sportowo - Dydaktyczny), natomiast wybór Rektora zostanie przeprowadzony w dniu  6 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 1100 w Hali Sportowej (Pawilon Sportowo - Dydaktyczny)

Pozostałe dyspozycje kalendarza wyborczego podane są na tablicy  ogłoszeń w Budynku Głównym oraz na stronie internetowej Uczelni.

Listy uprawnionych studentów i doktorantów wyłożone będą do wglądu u Sekretarza UKW (mgr inż. Halina Nosal), Budynek Główny - parter, pok. 003b w podanych niżej terminach:

 • Poniedziałek - czwartek w godzinach od 1200 do 1500
 • Piątek w godzinach od 1500 do 1700
 • Sobota w godzinach od 1100 do 1300

Oraz w poszczególnych Dziekanatach:

 • Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - pokój 020 lub 021,
 • Wydziału Finansów - 012 a,
 • Wydziału Towaroznawstwa - pokój 003,
 • Wydziału Zarządzania - pokój 007,
 • Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej - studenci studiujący na  kierunkach na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Socjologia) - pokój 020 lub 021 oraz na Wydziale Finansów (Gospodarka Przestrzenna) - pokój 012 a.

Zgodnie z ordynacją wyborczą § 1, pkt. 7 ewentualna rezygnacja z biernego prawa wyborczego do organów kolegialnych musi zostać złożona do Uczelnianej Komisji Wyborczej na piśmie do dnia 4 marca 2016 r. , Budynek Główny - pokój 003 b lub pokój 424A (Budynek Biblioteki).

Ogłaszając wybory Uczelniana Komisja Wyborcza prosi społeczność uczelnianą o przestrzeganie prawa wyborczego  i zachowanie dobrych obyczajów (standardów etycznych) w  trakcie kampanii wyborczej, w tym zakazu  jakiejkolwiek agitacji  w dniu wyborów w lokalu wyborczym oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, a także rozpowszechniania materiałów agitacyjnych na terenie Uczelni. W razie konieczności  każdy członek UKW ma prawo wezwać ochronę obiektu dla  zapewnienia porządku i poszanowania zasad wyborczych.

Przewodniczący UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK


 

                                            Zasady głosowania podczas wyborów władz
                                              Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
                                             rozpoczynających się w dniu 7 marca 2016 r.

Głosowanie do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywa się na kartach w kolorze:

 • żółtym - pracownicy Uczelni -                                         kuria II
 • pomarańczowym - pracownicy Uczelni -                    kuria IV
 • białym -  studenci -                                                             kuria III
 • różowym - doktoranci -                                                    kuria III

Głosowanie do  Senatu odbywa się na kartach w kolorze:

 • zielonym - samodzielni pracownicy nauki -                kuria I
 • niebieskim - pozostali nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi -                                                                                              kuria II, kuria IV

Głosowanie do  rad wydziałów odbywa się na kartach w kolorze:

 • łososiowym - pozostali  nauczyciele akademiccy -   kuria II
 • kremowy - pracownicy Wydziałów niebędący nauczycielami akademickimi - kuria IV

1. Na każdej karcie powinna zostać wskazana co najmniej 1 kandydatura. Ewentualnie nie wypełnione pozycje należy dokładnie przekreślić. Każda karta zawiera tyle pozycji, ile jest mandatów w danym obwodzie w poszczególnych kuriach.

2.  Na karcie oprócz pełnego imienia i nazwiska należy podać:

 • w przypadku pracowników UEK - jednostkę organizacyjna, w której są zatrudnieni.
 • w przypadku studentów oraz doktorantów rok i kierunek studiów.

3. W odniesieniu zaś do kurii studenckiej głosowanie podlega na wskazaniu przedstawicieli studentów z listy kandydatów wyrażonej bezpośrednio na karcie do głosowania.  

4. Jeżeli na karcie do głosowania znajdują się dopiski - uważane są za niebyłe.

5. W przypadku, gdy nieprawidłowo zostanie wpisana jedna lub kilka pozycji (np. błędnie podane nazwisko, lub jednostka organizacyjna) głos jest nieważny jedynie w odniesieniu do pojedynczej osoby ( osób).

 Po wypełnieniu karty do głosowania należy udać się do urny właściwego obwodu wyborczego.  Fakt oddania głosu  potwierdza się podpisem na liście obecności.

                                               Wzór  karty do głosowania na członków organów kolegialnych

 

                                                                                          WYBORY KADENCJI  2016-2020

Obwód .... Wydział .......... Kuria .... .......................

  

                                                                                                  WYBORY

                                                                                        DO ........................................

L.p. Pełne imię i nazwisko Jednostka organizacyjna
1. . .
2. . .
3. . .
4. . .
5. . .
6. . .
7. . .
8. . .

  

MUSI BYĆ WYPEŁNIONA CO NAJMNIEJ 1 POZYCJA

Maksymalnie można wpisać .....  kandydatów

EWENTUALNIE WOLNE POZYCJE NALEŻY SKREŚLIĆ

Kolor karty uzależniony jest od wyboru organu kolegialnego oraz przynależności do  poszczególnych kurii


 

                                                             Komunikat wyborczy

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zasad głosowania wyjaśnia się, że każdej osobie posiadającej czynne prawo wyborcze przysługuje jeden głos. Jeśli zatem pracownik jest jednocześnie studentem albo student studiuje równolegle na kilku kierunkach ma prawo oddać tylko jeden głos.

Jeżeli pracownik jest jednocześnie studentem, głosuje jako pracownik. Jeżeli student studiuje na więcej niż jednym kierunku, korzysta z prawa wyborczego tylko w ramach jednego obwodu, właściwego dla pierwszego kierunku studiów.

Przewodniczący UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK


 

                                                  Zasady głosowania podczas wyborów
                                            władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
                                                rozpoczynających się w dniu 7 marca 2016 r.

 • Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów
 • Członków Senatu
 • Członków Rad Wydziału

1. Głosowanie odbywa się w hali pawilonu sportowo-Dydaktycznego w godzinach od 900 do 1630.

Ze względów porządkowych Uczelniana Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o przebywanie w miejscu, w którym odbywają się wybory, jedynie osób przybyłych z zamiarem oddania głosu.

2. Po wejściu do lokalu wyborczego należy udać się do właściwej komisji obwodowej i pobrać kartę do głosowania. Fakt ten Komisja odnotowuje na liście obecności osób uprawnionych. Karty do głosowania pobiera się osobiście za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość ( zawierającego zdjęcie, datę urodzenia lub numer PESEL; w przypadku studentów oraz doktorantów może to być również ważna legitymacja )

Głosowanie do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywa się na kartach w kolorze:

 • żółtym - pracownicy Uczelni - Kuria II
 • pomarańczowym - pracownicy Uczelni - Kuria IV
 • białym - studenci
 • różowym - doktoranci

Głosowanie do  Senatu odbywa się na kartach w kolorze:

 • zielonym - samodzielni pracownicy nauki - Kuria I
 • niebieskim - pozostali nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - Kuria II, Kuria IV

Głosowanie do  Rad Wydziałów odbywa się na kartach w kolorze:

 • łososiowym - pozostali nauczyciele akademiccy - Kuria II
 • kremowy - pracownicy Wydziałów niebędący nauczycielami akademickimi - Kuria IV

Każda karta zawiera tyle pozycji, ile jest mandatów w danym obwodzie w poszczególnych kuriach. Wyjątek dotyczy jedynie kurii studenckiej ( zobacz odrębny komunikat). Na karcie oprócz pełnego imienia i nazwiska należy podać: w przypadku pracowników UEK - jednostkę organizacyjna, w której są zatrudnieni. W przypadku studentów oraz doktorantów należy podać rok i kierunek studiów.

Na każdej karcie musi zostać podana co najmniej 1 kandydatura. Ewentualne nie wypełnione pozycje należy dokładnie wykreślić. W odniesieniu zaś do kurii studenckiej głosowanie podlega na wskazaniu przedstawicieli studentów z listy kandydatów wyrażonej bezpośrednio na karcie do głosowania.

Jeżeli na karcie do głosowania znajdują się dopiski - uważane są za niebyłe.

W przypadku, gdy nieprawidłowo zostanie wpisana jedna lub kilka pozycji (np. błędnie podane nazwisko, lub jednostka organizacyjna) głos jest nieważny jedynie w odniesieniu do pojedynczej osoby ( osób).

3. Po wypełnieniu karty do głosowania należy udać się do właściwego obwodu wyborczego.  Fakt oddania głosu  potwierdza się podpisem na liście obecności.

Przewodniczący UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK


 

                                                            Studenci, Doktoranci

7 marca 2016 r. w godz. 900-1630
w Hali Sportowej (w pawilonie Sportowo-Dydaktycznym)
odbędą się wybory Państwa przedstawicieli do          
Uczelnianego Kolegium Elektorów

Głosy na swoich przedstawicieli oddają Państwo
w obwodach   I - V
na kartach w kolorze:
 studenci - białym          
doktoranci - różowym

Liczba mandatów w poszczególnych obwodach

Obwody Studenci Doktoranci
Obwód I: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 14 1
Obwód II: Wydział Finansów 14 1
Obwód III: Wydział Towaroznawstwa 3 1
Obwód IV: Wydział Zarządzania 20 1
Obwód V: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej 6 1

Łącznie posiadają Państwo 62 mandaty, co stanowi ponad 20% składu Uczelnianego Kolegium Elektorów

Karty do głosowania pobiera się za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość (zawierającego zdjęcie, datę urodzenia lub numer PESEL; wyjątkowo może to być także ważna legitymacja).

Każda karta zawiera listę kandydatów większą co najmiej o 50% względem liczby mandatów przypadających na dany obwód.

Aby głos był ważny  na karcie należy zaznaczyć co najmniej 1 pozycję znakiem X (przy nazwisku), lecz nie więcej niż wynika to z liczby mandatów przypadających na dany obwód.

Po wypełnieniu kart do głosowania należy udać się do właściwego  obwodu wyborczego a przy  oddawaniu głosu do urny wyborczej złożyć podpis na liście potwierdzającej udział w wyborach.

Przewodniczący UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK


  

Linki